1- Mesleki konularda teorik bilgilerini pratiğe aktarma becerisi kazanabilme.
2- Disiplinlerarası alanlarda çalışabilme becerisi kazanabilme.
3- Mesleki alanlarla ilgili bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilme.
4- Mesleki alanlarda problemleri tanımlama ve çözme becerisini kazanabilme.
5- Mesleki konularla ilgili mevzuatı anlayabilme ve uygulayabilme.
6- Mesleki alanlarla ilgili girişimcilik becerisi kazanabilme.
7- Mesleki etik ve sorumluluk bilinci kazanabilme.
8- Mezuniyet sonrası istihdam edileceği alanlarda çalışabilme becerisi kazanabilme.
9- Etkin iletilşim kurma becerisi kazanabilme.
10- Mesleki literatürü takip edebilme.
11- Avrupa dil portföyü kriteri açısından önlisans için en az A2 düzeyinde yabancı dil bilgisine sahip olabilme.