1- Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
2- Kalıpçılık alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek
3- Otomotiv ve Beyaz Eşya endüstrisinde kullanılan sistemler ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek
4- Kalıpların üretime hazırlanması ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek
5- Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek
6- Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
7- Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek
8- Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programlarını kullanabilmek.
9- Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak
10- İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulama
11- İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek