1- Fen bilgisi eğitimi alanında güncel bilgilere sahip olabilme.
2- Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen bilgisi eğitiminde kullanabilme.
3- Bilginin doğası, kaynağı, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olabilme.
4- Alanındaki yenilikleri takip edebilme.
5- Çağdaş öğretim yöntemlerini uygulayabilme.
6- Uygun ölçme-değerlendirme yöntemlerini uygulayabilme.
7- Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.
8- Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirebilme.
9- Fen eğitimi uygulamalarıyla ilgili takım çalışması yapabilme.
10- Fen eğitimi uygulamalarıyla ilgili yeni ürünler ortaya koyabilme.
11- İnsan hakları ve demokrasi gibi evrensel değerlere karşı duyarlı olabilme.
12- Çevreye karşı duyarlı olabilme.
13- Fen eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilme.
14- Fen öğretim programını destekleyen materyal ve kaynakları kullanabilme.
15- Mesleki ve bilimsel etik bilincine sahip olabilme.
16- Fen eğitimi alanıyla ilgili deney tasarlayıp uygulayabilme.
17- Fenle ilgili öğretim programları bilgisine sahip olabilme.
18-