1- Bilgisayar Programcılığı alanındaki çalışmalar için gerekli verilerin tanımlanması, toplanması ve değerlendirilmesini etkin bir şekilde yapabilmek, yaptığı uygulamalarda öğrendiği teorik bilgileri kullanabilmek.
2- Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile donatılı olabilmek.
3- Mesleğinin gerektirdiği her türlü yazılımları bilmek ve donanımları kullanabilmek.
4- Takım çalışmalarına önem vermek ve gruba katkı sağlayabilmek, takım arkadaşları ile uyumlu çalışabilmek.
5- Alanında yaptığı çalışmaları proje grubuna ve kurumuna etkin bir şekilde ifade edebilmek.
6- Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif değerlendirmek ve sorumlu olduğu yönetime objektif bilgi akışı sağlayabilmek.
7- Programında aldığı eğitim düzeyini ve problemlerin çözümündeki yeteneklerini gösterebilmek.
8- Genel/mesleki orta öğretimde kazanılan bilgiler, beceriler ve yetkinlikler üzerine kurulan ve yüksek öğretim ders malzemeleri ile desteklenen bilgisayar programcılığı alanındaki bilgilere sahip olmak ve o alandaki kavramları belirlenen bir düzeyde anladığını gösterebilmek.
9- Bilgisayar programcılığının gerektirdiği analitik düşünme yeteneğini kazanabilmak, çalıştığı konularda buna uygun bakış açısı ile program yazabilmek ve çalıştırabilmek.
10- Bilgisayar Programcılığı alanındaki etik değerlere uyabilmek ve sosyal sorumluluk bilincini taşıyabimek.
11- Alanında çalışmaları yürütebilecek ve dünyadaki gelişmeleri en iyi seviyede takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek
12- Alanında iletişime önem vermek ve bu iletişimde türkçeyi en doğru şekilde kullanabilmek.