1- Gümrük kanunu ile gümrük yönetmeliğini yorumlayabilme, gümrük işlemlerini yürütebilme,
2- Dış Ticaret alanında temel bilgi ve terminoljiye hakim olabilme ve dış ticaret işlemlerinde kullanılan ulusal ve uluslararası çeşitli belgeleri tanıyabilme,
3- Dış ticarete uygulanan teşvik yasasını, serbest bölgeleri, ve dış ticarette kullanılan finansman tekniklerini bilip uygulayabilme.
4- Genel muhasebe kavramlarını tanımlayabilme, özellikle dış ticaret muhasebesine uygulayabilme
5- Dış ticarette kullanılan teslim şekilleri ve ödeme şekillerini bilebilme, dış ticarette standardizasyon bilgilerine sahip olabilme,
6- Mesleği ile ilgili mevzuatı takip edecek temel hukuk bilgilerine sahip olabilme, uluslararası alanda karşılaşabileceği hukuki problemlerin çözümünü temel düzeyde öğrenebilme
7- Temel işletmecilik bilgilerini kullanabilme, pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını yapabilme, uluslararası ticarete yönelik pazarlama yapabilme,
8- İthalat ve ihracat mevzuatı ile kambiyo mevzuatını yorumlayabilme, ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerinin uygulamasını yürütebilme, dış ticaret standartlarını bilebilme.
9- Lojistik konusunda uygulama yapabilme
10- Alanında yeterli yabancı dil bilgisine sahip olabilme, özellikle uluslararası ticarette ortak dil olan İngilizceyi konuşabilme,
11- Türkiye ve dünya ekonomisindeki bazı önemli ekonomik sorunları ve uygulanan iktisat politikalarını öğrenebilme, uluslararası ticaret politikalarını iktisat biliminin teorileri çerçevesinde anlayabilip uygulayabilme.
12- Vergi, teşvik ve vergilendirmeye ilişkin temel kavramları öğrenebilme, Türkiye’ de uygulanan vergi çeşitlerini özellikle Dış ticaretin vergilendirilmesi konusunu uygulayabilme
13- Girişimcilik kavramını ve türlerini tanımlayabilme, Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme ve işletme problemlerini çözebilme, proje üretebilme,
14- Yaşam boyu öğrenebilme, sosyal faaliyetleri uygulayabilme.
15- Herhangi bir konuda araştırma yapıp rapor yazabilme, yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurallarını doğru şekilde kullanabilme, Bilgisayar ve gerekli programları kullanabilme.