1- Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme ve kullanabilme
2- Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanabilmeli
3- Radyolojik tıbbi terimleri doğru biçimde telaffuz edebilmeli, yazılı ve sözlü olarak kullanabilme
4- Radyoloji alanına yönelik temel fizik ve kimya kavram ve ilkelerini sıralayabilme
5- Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunmada temel prensipler söyleyebilme
6- İnsan vücudundaki tüm sistemlerin fizyolojisini, anatomik yapısını ve radyolojik görüntüler üzerinde anatomik farklılıkları ayırt edebilme
7- Hastane ortamında gama kamera, PET-BT teknikleri ve nükleer tıp ile ilgili konularda teorik ve pratik bilgi ve becerileri kullanabilme
8- Radyografik, floroskopik, mamografik ve anjiografik görüntüleme tetkikleri için hastayı hazırlayabilme ve yöntemi uygulayabilme
9- US görüntüleme teknikleri, manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi görüntüleme için hastayı hazırlayabilme ve tekniği uygulayabilme
10- Radyolojik farmakoloji, radyoterapi ve araştırma yöntemleri özetleyebilmeli ve uygulayabilmeli
11- Acil durumlarda ilk yardım uygulayabilme
12- Meslek etiği ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olabilme