1- Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme ve kullanabilme
2- Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanabilme
3- Tıbbi terimleri alanında doğru biçimde telaffuz edebilmeli, yazılı ve sözlü olarak kullanabilme
4- İnsan vücudundaki tüm sistemlerin anatomik yapısını ve fizyolojisini ayırt edebilme
5- Yaşlı bireyin beslenmesini tanımlayabilme
6- Yaşlanma, sağlıklı yaşlanma, ileri yaşta görülebilecek vücut mekanizmaları ve fiziksel değişiklikler ile ilgili sorunları çözebilme
7- İleri yaşta yaşam kalitesini iyileştirecek bakımı sunabilme
8- İleri yaşta görülebilecek akut ve kronik ve bulaşıcı hastalıkları tanıyabilme, tedavilerini takip edebilme ve acil durumlarda ilk yardım uygulayabilme
9- Sağlıklı bir yaşlanma için aktif ve pasif fiziksel rehabilitasyon uygulayabilme, yaşa uygun spor aktivitelerini gösterebilme
10- Yaşlıda ilaç kullanımı, iş güvenliği ve iletişim konularında yeterli bilgilere sahip olabilme ve kullanabilme
11- Yatağa bağımlı ve terminal dönem hastalara ve yakınlarına destek verebilme ve psikolojik problemlerini çözebilme
12- Meslek etiği ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olabilme