1- Bitkisel üretimde temel bilgiye sahip olmak ve alanıyla ilgili kanunlar, yönetmelikler ve mevzuata hakim olabilme; Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin toplanması ve toplandıktan sonra kurutulması ve bozulmadan saklanması hakkında bilgi sahibi olabilme
2- Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin yetiştirilmesi için ekolojik koşulların ne denli önemli olduğunu kavrayabilme; Toprak-besin elementleri ve bitki ilişkileri hakkında bilgi sahibi olabilme; Tıbbi ve ekonomik değeri olan bitkilerin tanınması, kültürel işlemler, hasat ve zirai mücadele gibi işlerde bilgi donanımına sahip olabilme; Hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerini uygulayabilme
3- Bitkilerin morfolojik, anatomik, sitolojik, fizyolojik ve biyokimyasal yapıları hakkında bilgi sahibi olabilme; Fitokimyasalların etki mekanizmalarını anlamak ve drog hazırlama tekniklerini laboratuar ortamında uygulayabilme
4- Ulusal ve küresel düzeyde çevre sorunlarına duyarlı davranabilme ve çözümlerine yönelik bilgileri yorumlayabilme; Çevre bilincine sahip ve girişimci bir birey olabilme
5- Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin yetiştiriciliğinde yeni gelişme ve uygulamaları bağımsız/ekip halinde değerlendirmek ve uygulayabilme; Keyf ve Uyarıcı olan bitkiler hakkında bilgi sahibi olmak, baharat, kozmetik ve parfümeride kullanılan bitkileri tanıyabilme; Gıda, kozmetik ve lif boyamada kullanılan doğal bitkiler hakkında bilgi sahibi olabilme
6- Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç ve donanımları tanıma ve kullanabilme becerisini kazanabilme; Almış olduğu eğitimle, iş yaşantısında sorumluluğu altındaki kişileri yönlendirebilme ve yönetebilme
7- Toplumsal, kültürel ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olabilme; Alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabilme.
8- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olma ve öğrenimini aynı alanda ya da aynı düzeyde farklı mesleğe yönlendirebilme; Temel düzeyde Fen bilgisi konularına hakim olabilme.,
9- Temel bilgisayar bilgisine sahip olabilme.
10- Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak, alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişim yoluyla aktarabilme; Proje yürüterek belli bir konuda bilgi sahibi olabilme.
11- Atatürk ilke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olabilme.
12- Alanı ile ilgili kaynakları takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olabilme.