1- - Farklı alanlardaki laboratuar çalışmaları için gerekli temel bilgileri öğrenerek, bu bilgileri laboratuar çalışmalarında kullanabilmek.
2- Analizi yapılan materyaller hakkında genel bilgiler edinerek, analiz sonuçlarını bu bilgiler ışığında yorumlayabilmek.
3- Laboratuar çalışmalarında ortaya çıkabilecek sorunları saptayarak, bunları çözebilmek.
4- Laboratuar çalışmalarında yeni yöntem ve teknikleri araştırarak, bunları uygulamaya koyabilmek.
5- Laboratuar çalışmalarında ileri ve yeni teknolojileri takip edebilmek.
6- Laboratuar çalışmalarını bireysel veya ekip olarak yürüterek, gerekli sorumlulukları alabilmek.
7- Laboratuar sonuçlarını bilişim teknolojilerini kullanarak depolayabilme ve etkin bir Türkçe ile laboratuar çalışmaları konusunda kişi ve kurumlarla iletişim kurabilmek.
8- Laboratuar çalışmalarını hukuksal, bilimsel ve etik değerlere uygun olarak yürütebilmek.
9- Laboratuar konusunda gelişmeleri takip edebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilmek.
10- Laboratuar çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli bilgiye sahip olup, laboratuar ortamında kullanabilmek.
11- Ülkemizin Tarihi ve kültürel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, çevre, kalite ve sosyal adalet konularında yeterli bilince sahip olabilmek.
12- Kendine güvenen ve potansiyelinin farkında olan bir birey olarak, kamu ve özel sektörde iş bulup kariyer yapabilme olanağına sahip olabilmek.