1- Temel muhasebe bilgisi ve muhasebe ile ilgili hukuk dallarını bağdaştırabilme
2- Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme
3- Bağımsız davranabilme ve inisiyatif kullanabilme
4- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
5- Mesleğin sorunlarını anlayıp yorumlayarak, fikirlerini sözlü ve/veya yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade edebilme
6- Ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları izleyebilme
7- Mesleği ile ilgili olarak almış olduğu teorik bilgileri gerçek bir iş ortamında uygulayabilme ve sorunları tespit edebilme
8- İşletmelerin ve devletin mali yapısı ve mali yönetimi hakkında tespit yapabilme ve çağdaş finansman tekniklerini kullanabilme