1- Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu kavrayabilme
2- Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
3- Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
4- Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından bankacılığın önemini ifade edebilmesi
5- Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili çalışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme
6- Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme
7- Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becersini kazanabilme
8- Finans ve bankacılık sektöründe sorumluluk üstlenebilme ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştrimenin hedeflenmesi
9- Bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunun inceleyebilme ve yorumlayabilme
10- Banka ve sigorta muhasebesini yapabilme
11- Müşteri ilişkileri ve insan kaynakları yönünden donanımlı bireyler yetiştirebilme
12- Bankacılık ve sigortacılık genel bilgilerini almış ve banka ve sigorta hukuku hakkında bilgi sahibi olabilme
13- Mesleği ile ilgili bilgisayar konusunda donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi
14- Bankacılık ve sigortacılık konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olabilme