1- Muhasebe ve vergi alanında temel teorik bilgi ve beceriyi kavrayabilme
2- Muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayabilecek analitik düşünme ve problem çözebilme
3- Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarını iyi derecede kullanabilme
4- Bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme ve bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme
5- Mesleği ile ilgili temel hukuki bilgi ve mevzuatı takip edebilme
6- İşletmeler içinde muhasebe için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kaydetmeyi etkin bir biçimde yapabilme
7- Mali işlemleri analiz edip gerekli muhasebe kayıtlarını yapabilme
8- Genel muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri, maliyet ve şirketler muhasebesi, muhasebe denetimi konularını kavramış olma ve uygulayabilme
9- Türk Vergi Sistemi konusunda bilgi sahibi olma
10- Mesleğin sorunlarını anlayıp yorumlayarak, fikirlerini sözlü veya yazılı, açık bir şekilde ifade edebilme
11- Mesleki, etik sorumluluklar ve iş güvenliğinin önemini kavramış olma
12- Mesleğinde paylaşımcı, katılımcı, yenilikçi, konusuyla ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanabilen, yaşam boyu öğrenme yetisini sürdürebilme özelliklerine sahip olma
13- Devletin ve işletmelerin mali yapısı ve mali yönetimi hakkında tespit yapabilme ve modern finansman tekniklerini kullanabilme becerisine sahip olma