1- Sekreterlik mesleğini her tür işletme ve büroda uygulayabilme
2- Meslek ile ilgili problemleri tanımlama, modelleme ve çözebilme
3- Sekreterlik için gerekli çağdaş teknikleri ve çalışma araçlarını kullanabilme
4- Tüm servislerle ve başka işletmelerin bütün departmanlarıyla takım çalışmasını yapabilme
5- Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini ve tüm çalışanları geliştirebilme
6- Kalite ve toplam kalite yönetimi konularında bilinç sahibi olabilme
7- Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme
8- Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade edebilme
9- İletişim kurabilme
10- Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlayabilme
11- Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olabilme
12- Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları izleyebilme
13- Çevre konularına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı olabilme