1- Mekatronik alanındaki Ön Lisans Eğitim sürecinde öğretilen temel bilgi ve becerilere sahip olabilme
2- Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra bigisayar destekli tasarım ve üretim programlarını kullanabilme
3- Endüstriyel Elektronik alanında öğrendiklerini uygulayabilme
4- Mekatronik sistemlerin özelliklerini bilip, bilgisini endüstriyel sistem ve donanımlara uygulayabilme
5- Mekatronik sistemlerin bakım ve onarımlarını yapabilme
6- Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olabilme
7- Yeterli yabancı dil bilgisine sahip olabilme
8- Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme
9- İş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulayabilme
10- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olabilme
11- Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabilme ve mesleğiyle ilgili konularda sürekli kendini geliştirebilme