1- Temel teknikerlik kavramlarını kavrayabilme.
2- Kayaç ve cevherleri tanıyabilen, bunların temel özelliklerini bilebilme.
3- Her türlü maden projesini yapabilme.
4- Madencilik süreçlerini ve maden tesislerini tasarlayabilme.
5- İş güvenliği ilkelerini ve yöntemlerini kavrayabilme.
6- Bir konuda araştırma yapabilme, bulguları raporlayabilme ve topluluk karşısında sunabilme.
7- Yeni teknolojileri takip edebilme.
8- Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabilme.
9- Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad programlarını kullanabilme.
10- Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olabilme.
11- Yeterli yabancı dil bilgisine sahip olabilme.
12- Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme.
13- Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilme.
14- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olabilme.
15- Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama ve modern araç, gereç ve teçhizatı kullanabilme.
16- Bir maden makinasının, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlayabilme.