1- Ekonomik analiz yapabilme.
2- Hukuk bilgisine sahip olma ve kullanabilme.
3- Bilgisayarı, çevre birimlerini ve programlarını etkin kullanabilme.
4- Muhasebe bilgisine sahip olma, muhasebe paket programlarını kullanabilme ve muhasebe denetimini gerçekleştirebilme.
5- Finansal analiz yapabilme.
6- Temel matematiksel ve istatistiki işlemleri yapabilme.
7- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
8- Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olma.
9- Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek , bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
10- Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
11- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12- Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları takip edebilme.
13- Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.
14- Üretim, yönetim ve pazarlama konularına dair bilgi sahibi olma ve sorunların çözümünde öneri geliştirebilme.