1- Milli kültür ve tarihini bilen, hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyen, sağlıklı bireyler olabilme
2- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde, mesleki etik değerlere sahip olarak yapabilme
3- Elektronik devre bileşenlerinin temel işlevlerini ve bunların tek tek veya birlikte kullanılmasıyla elde edilebilen devre davranışlarını tanıyabilme.
4- Elektronik devre bileşenlerinin fiziksel dayanım sınırlarını tanıma ve çalışma koşullarını bunlara göre belirleyebilme
5- Edinilen kuramsal ve deneysel bilgileri, karşılaşılan olası sorunlarda neden sonuç ilişkisi içinde kullanarak çözüm üretebilme.
6- Seçilmiş bilgisayar destekli elektronik tasarım programlarını, benzetim ve baskı devre oluşturma amaçlı olarak temel düzeyde kullanabilme.
7- Bağımsız çalışmada karar verebilme, meslek içi ve dışı kişilerle yapılan takım çalışmasında inisiyatif alabilme ve uyum sağlayabilme, güncel teknolojik gelişmeleri takip edebilme.
8- Kelime işlem, hesap tablosu, sunum, e-posta ve İnternet taraması gibi güncel bilgisayar gerekliliklerini mesleki alanda iyi düzeyde kullanabilme.
9- Elektronik devre ve sistemlerde, ölçme cihazları kullanarak hata ve arıza belirleyebilme, arızaları giderebilme.
10- Elektronik devre ve sistemlerde denetim tabanlı işlevlerin tasarımı ve kontrolü hakkında temel bilgileri kullanarak çözüm üretebilme.
11- Üzerinde çalıştığı mesleki konuda teknik bir rapor yazabilme, yazılı bir açıklamaya dayalı olarak istenen çalışmaya ortaya koyabilme, ihtiyaç analizi yapabilme.
12- Elektronik bilimiyle ilgili İngilizce dil bilgisine sahip olabilme, katalog verilerini anlayarak malzeme seçimine karar verebilme.