1- Ekonomi, işletme yönetimi, temel pazarlama ve reklamcılık bilgilerini bilme ve alanında uygulayabilme
2- Mesleki yasal mevzuatı anlama ve kullanma becerisine sahip olabilme
3- Pazarlama araştırma sürecini ve istatistiksel analiz yöntemlerini bilme ve araştırma sonuçlarını yorumlayıp, pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olabilme
4- Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri ulusal ve küresel pazarlarda düzenleyebilme
5- Pazarlama iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, hizmet pazarlaması ve marka yönetimi bilgisine sahip olma ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda kurum imajının oluşmasına destek sağlayabilme
6- Pazarlama ve reklamcılık ile ilgili süreçleri yönetebilme
7- Satış gücü yönetimi ve eğitimine ilişkin temel bilgileri bilme ve bu bilgileri tüm perakendecilik sektörünü kapsayacak gerçek ve sanal mağazalarda uygulayabilme
8- Perakendecilik sektörünü ve mağazalı /mağazasız perakendecilik stratejilerini bilir ve ulusal ve uluslararası düzeyde uygulayabilme
9- Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilme ve uygulayabilme
10- Pazarlama ve reklamcılık uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri getirebilme
11- Satış yönetiminde iç ve dış müşterilerin sorunlarına ve gereksinimlerine odaklanarak çözüm üretebilme ve uygulayabilme
12- Modern ve sosyal pazarlama anlayışı çerçevesinde iş ahlakının (meslek etiği) önemini bilme ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yürütebilme
13- İş yaşamında etkin iletişim kurabilme ve ikna becerisine sahip olabilme
14- Pazarlama alanı ile ilgili uluslararası literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme
15- Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme