1- İşletmecilik alanının temel ilkelerini kavrayabilme
2- İşletmecilik mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilme
3- Yönetim fonksiyonlarını kavrayabilme
4- İşletmelerde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluğunu kavrayabilme
5- İşletmeci olarak hukuki sorumluluğunu kavrayabilme
6- Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
7- Ekonomik ve ticari gelişmeleri izleyip yorumlayabilme becerisine sahip olabilme
8- Kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek işletmecilik bilgisine sahip olabilme
9- Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanabilme
10- Dış ticarette kullanılan belgeleri tanıyabilme