1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MAT 5501Matematik ---24
FEN 5501Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3006
Toplam30030
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MAT 5502Matematik---18
MAT 5806Seminer0006
FEN 5000Tez Çalışması0006
Toplam00030
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 5000Tez Çalışması00024
UZM 5000Uzmanlık Alanı0006
Toplam00030
Matematik
MAT 5213İleri Matris Teorisi I3006
MAT 5207İleri Cebir I3006
MAT 5219Uzay Kinematiği ve Lie Grupları I3006
MAT 5245Lineer Olmayan Dif. Denklemler I3006
MAT 5247İntegral ve İntegro - Dif. Denk. I3006
MAT 5251Fourier Serisi ve Sınır Değer Prb I3006
MAT 5253İleri Graf Teorisi I3006
MAT 5255İletişim Ağları ve Zedelenebilirlik Parametreleri3006
MAT 5233Sabit Nokta Teorisine Giriş I3006
MAT 5237Homotopi Teorisine Giriş I3006
MAT 5243Fuzzy Topolojik Uzaylar I3006
MAT 5215Yüksek Diferansiyel Geometri I3006
MAT 5221Doğrular Geometrisi 3006
MAT 5211Grup Teorisi I3006
MAT 5217Geometride Grup Teori3006
MAT 5225Küresel Trigonometri I3006
MAT 5227Cebirsel Topoloji I3006
MAT 5229İleri Topoloji I3006
MAT 5231Kategori Teorisi I3006
MAT 5235Homoloji Teorisine Giriş I3006
MAT 5201İleri Fonksiyonel Analiz I3006
MAT 5203Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar I3006
MAT 5205Fonksiyonlar Teorisine Giriş I3006
MAT 5209Grup Gösterimleri ve Grup Karek. I3006
MAT 5239Digital Topoloji I3006
MAT 5241Fuzzy Kümeler I3006
MAT 5249Fark Denklemler I3006
MAT 5257Graf Teorisi ve Uygulamaları3006
MAT 5259Spacelike ve Timelike Yüzeyler Geometrisi I3006
MAT 5261Regüler Matris Dönüşümleri I3006
MAT 5263Iraksak Seriler Teorisi 3006
MAT 5265Lineer Olmayan Fonksiyonel Analiz I3006
MAT 5267Sayılabilir Graflar3006
MAT 5269Kesirli Diferansiyel Denklemler I3006
MAT 5271Fourier Dönüşümü ve Hızlı Fourier Dönüşümü I3006
MAT 5273İntegral Dönüşümler I3006
MAT 5275Fourier ve Laplace Dönüşümleri3006
MAT 5277Bilimsel Hesaplama ve Programlama I3006
MAT 5279Özel Fonksiyonlar ve Yaklaşımlar I3006
MAT 5281Değişmeli Cebir 3006
MAT 5283Lineer ve Lineer Olmayan Denklemlerin İterasyon Metodları3006
MAT 5295Graflar ve Matrisler3006
MAT 5287Kümeler Teorisi3006
MAT 5289Eğriler Üzerinde Hareketli Çatılar3006
MAT 5297Metrik Topoloji I3006
MAT 5811Esnek Topolojik Uzaylar I3006
Matematik
MAT 5208İleri Cebir II3006
MAT 5202İleri Fonksiyonel Analiz II3006
MAT 5204Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar II3006
MAT 5206Fonksiyonlar Teorisine Giriş II3006
MAT 5210Grup Gösterimleri ve Grup Karakterleri II3006
MAT 5212Grup Teorisi II3006
MAT 5214İleri Matris Teorisi II3006
MAT 5216Yüksek Diferansiyel Geometri II3006
MAT 5218Kuaterniyonlar Teo. ve Hareket Geo.3006
MAT 5220Uzay Kinematiği ve Lie Grupları II3006
MAT 5222Lorentziyen Doğrular Geometrisi3006
MAT 5224İleri Dönüşümler ve Geometriler3006
MAT 5226Küresel Trigonometri II3006
MAT 5228Cebirsel Topoloji II3006
MAT 5230İleri Topoloji II3006
MAT 5232Kategori Teorisi II3006
MAT 5234Sabit Nokta Teorisine Giriş II3006
MAT 5236Homoloji Teorisine Giriş II3006
MAT 5238Homotopi Teorisine Giriş II3006
MAT 5240Digital Topoloji II3006
MAT 5242Fuzzy Kümeler II3006
MAT 5244Fuzzy Topolojik Uzaylar II3006
MAT 5246Lineer Olmayan Dif. Denklemler II3006
MAT 5248İntegral ve İntegro - Dif. Denk. II3006
MAT 5250Fark Denklemler II3006
MAT 5252Fourier Serisi ve Sınır Değer PrbII3006
MAT 5254İleri Graf Teorisi II3006
MAT 5256Graflarda Uzaklık3006
MAT 5258Algoritmik Graf Teori3006
MAT 5260Spacelike ve Timelike Yüzeyler Geometrisi II3006
MAT 5262Regüler Matris Dönüşümleri II3006
MAT 5264Dizi Uzayları3006
MAT 5266Lineer Olmayan Fonksiyonel Analiz II3006
MAT 5268Tauber Teorisi3006
MAT 5270Kesirli Diferansiyel Denklemler II3006
MAT 5272Fourier Dönüşümü ve Hızlı Fourier Dönüşümü II3006
MAT 5274İntegral Dönüşümler II3006
MAT 5276Varyasyonel Problemler ve Sonlu Elemanlar Yöntemi3006
MAT 5278Bilimsel Hesaplama ve Programlama II3006
MAT 5280Özel Fonksiyonlar ve Yaklaşımlar II3006
MAT 5282Değişmeli Olmayan Halkalar3006
MAT 5284Cebirde Kategoriler3006
MAT 5898Yenilikçilik ve Proje Yönetimi3006
MAT 5288Cisim Teorisi3006
MAT 5290Öklid Uzayında Eğri Çiftleri3006
MAT 5295Graflar ve Matrisler3006
MAT 5294Cebirsel Graf Teorisi 3006
MAT 5298Metrik Topoloji II3006
MAT 5812Esnek Topolojik Uzaylar II3006