1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MAT 5501Matematik ---24,00
FEN 5501Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3,000,000,006,00
Toplam3,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MAT 5502Matematik---18,00
MAT 5806Seminer0,000,000,006,00
FEN 5000Tez Çalışması0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 5000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 5000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 5000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 5000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
Matematik
MAT 5213İleri Matris Teorisi I3,000,000,006,00
MAT 5207İleri Cebir I3,000,000,006,00
MAT 5219Uzay Kinematiği ve Lie Grupları I3,000,000,006,00
MAT 5245Lineer Olmayan Dif. Denklemler I3,000,000,006,00
MAT 5247İntegral ve İntegro - Dif. Denk. I3,000,000,006,00
MAT 5251Fourier Serisi ve Sınır Değer Prb I3,000,000,006,00
MAT 5253İleri Graf Teorisi I3,000,000,006,00
MAT 5255İletişim Ağları ve Zedelenebilirlik Parametreleri3,000,000,006,00
MAT 5233Sabit Nokta Teorisine Giriş I3,000,000,006,00
MAT 5237Homotopi Teorisine Giriş I3,000,000,006,00
MAT 5243Fuzzy Topolojik Uzaylar I3,000,000,006,00
MAT 5215Yüksek Diferansiyel Geometri I3,000,000,006,00
MAT 5221Doğrular Geometrisi 3,000,000,006,00
MAT 5211Grup Teorisi I3,000,000,006,00
MAT 5217Geometride Grup Teori3,000,000,006,00
MAT 5225Küresel Trigonometri I3,000,000,006,00
MAT 5227Cebirsel Topoloji I3,000,000,006,00
MAT 5229İleri Topoloji I3,000,000,006,00
MAT 5231Kategori Teorisi I3,000,000,006,00
MAT 5235Homoloji Teorisine Giriş I3,000,000,006,00
MAT 5201İleri Fonksiyonel Analiz I3,000,000,006,00
MAT 5203Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar I3,000,000,006,00
MAT 5205Fonksiyonlar Teorisine Giriş I3,000,000,006,00
MAT 5209Grup Gösterimleri ve Grup Karek. I3,000,000,006,00
MAT 5239Digital Topoloji I3,000,000,006,00
MAT 5241Fuzzy Kümeler I3,000,000,006,00
MAT 5249Fark Denklemler I3,000,000,006,00
MAT 5257Graf Teorisi ve Uygulamaları3,000,000,006,00
MAT 5259Spacelike ve Timelike Yüzeyler Geometrisi I3,000,000,006,00
MAT 5261Regüler Matris Dönüşümleri I3,000,000,006,00
MAT 5263Iraksak Seriler Teorisi 3,000,000,006,00
MAT 5265Lineer Olmayan Fonksiyonel Analiz I3,000,000,006,00
MAT 5267Sayılabilir Graflar3,000,000,006,00
MAT 5269Kesirli Diferansiyel Denklemler I3,000,000,006,00
MAT 5271Fourier Dönüşümü ve Hızlı Fourier Dönüşümü I3,000,000,006,00
MAT 5273İntegral Dönüşümler I3,000,000,006,00
MAT 5275Fourier ve Laplace Dönüşümleri3,000,000,006,00
MAT 5277Bilimsel Hesaplama ve Programlama I3,000,000,006,00
MAT 5279Özel Fonksiyonlar ve Yaklaşımlar I3,000,000,006,00
MAT 5281Değişmeli Cebir 3,000,000,006,00
MAT 5283Lineer ve Lineer Olmayan Denklemlerin İterasyon Metodları3,000,000,006,00
MAT 5295Graflar ve Matrisler3,000,000,006,00
MAT 5287Kümeler Teorisi3,000,000,006,00
MAT 5289Eğriler Üzerinde Hareketli Çatılar3,000,000,006,00
MAT 5297Metrik Topoloji I3,000,000,006,00
MAT 5811Esnek Topolojik Uzaylar I3,000,000,006,00
Matematik
MAT 5208İleri Cebir II3,000,000,006,00
MAT 5202İleri Fonksiyonel Analiz II3,000,000,006,00
MAT 5204Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar II3,000,000,006,00
MAT 5206Fonksiyonlar Teorisine Giriş II3,000,000,006,00
MAT 5210Grup Gösterimleri ve Grup Karakterleri II3,000,000,006,00
MAT 5212Grup Teorisi II3,000,000,006,00
MAT 5214İleri Matris Teorisi II3,000,000,006,00
MAT 5216Yüksek Diferansiyel Geometri II3,000,000,006,00
MAT 5218Kuaterniyonlar Teo. ve Hareket Geo.3,000,000,006,00
MAT 5220Uzay Kinematiği ve Lie Grupları II3,000,000,006,00
MAT 5222Lorentziyen Doğrular Geometrisi3,000,000,006,00
MAT 5224İleri Dönüşümler ve Geometriler3,000,000,006,00
MAT 5226Küresel Trigonometri II3,000,000,006,00
MAT 5228Cebirsel Topoloji II3,000,000,006,00
MAT 5230İleri Topoloji II3,000,000,006,00
MAT 5232Kategori Teorisi II3,000,000,006,00
MAT 5234Sabit Nokta Teorisine Giriş II3,000,000,006,00
MAT 5236Homoloji Teorisine Giriş II3,000,000,006,00
MAT 5238Homotopi Teorisine Giriş II3,000,000,006,00
MAT 5240Digital Topoloji II3,000,000,006,00
MAT 5242Fuzzy Kümeler II3,000,000,006,00
MAT 5244Fuzzy Topolojik Uzaylar II3,000,000,006,00
MAT 5246Lineer Olmayan Dif. Denklemler II3,000,000,006,00
MAT 5248İntegral ve İntegro - Dif. Denk. II3,000,000,006,00
MAT 5250Fark Denklemler II3,000,000,006,00
MAT 5252Fourier Serisi ve Sınır Değer PrbII3,000,000,006,00
MAT 5254İleri Graf Teorisi II3,000,000,006,00
MAT 5256Graflarda Uzaklık3,000,000,006,00
MAT 5258Algoritmik Graf Teori3,000,000,006,00
MAT 5260Spacelike ve Timelike Yüzeyler Geometrisi II3,000,000,006,00
MAT 5262Regüler Matris Dönüşümleri II3,000,000,006,00
MAT 5264Dizi Uzayları3,000,000,006,00
MAT 5266Lineer Olmayan Fonksiyonel Analiz II3,000,000,006,00
MAT 5268Tauber Teorisi3,000,000,006,00
MAT 5270Kesirli Diferansiyel Denklemler II3,000,000,006,00
MAT 5272Fourier Dönüşümü ve Hızlı Fourier Dönüşümü II3,000,000,006,00
MAT 5274İntegral Dönüşümler II3,000,000,006,00
MAT 5276Varyasyonel Problemler ve Sonlu Elemanlar Yöntemi3,000,000,006,00
MAT 5278Bilimsel Hesaplama ve Programlama II3,000,000,006,00
MAT 5280Özel Fonksiyonlar ve Yaklaşımlar II3,000,000,006,00
MAT 5282Değişmeli Olmayan Halkalar3,000,000,006,00
MAT 5284Cebirde Kategoriler3,000,000,006,00
MAT 5898Yenilikçilik ve Proje Yönetimi3,000,000,006,00
MAT 5288Cisim Teorisi3,000,000,006,00
MAT 5290Öklid Uzayında Eğri Çiftleri3,000,000,006,00
MAT 5295Graflar ve Matrisler3,000,000,006,00
MAT 5294Cebirsel Graf Teorisi 3,000,000,006,00
MAT 5298Metrik Topoloji II3,000,000,006,00
MAT 5812Esnek Topolojik Uzaylar II3,000,000,006,00