1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MAT 6601Matematik---24
FEN 6601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3006
Toplam30030
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MAT 6602Matematik ---24
FEN 6603Seminer0006
Toplam00030
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
UZM 6000Uzmanlık Alanı0006
FEN 6000Tez Çalışması00012
Toplam00018
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
UZM 6000Uzmanlık Alanı0006
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme3006
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme3026
FEN 6000Tez Çalışması00012
Toplam60230
Matematik
MAT 6201Fonksiyonlar Teorisi I3006
MAT 6203İleri Grup Teorisi I3006
MAT 6205Evrensel Cebir I3006
MAT 6207Matris Eşitsizlikleri3006
MAT 6209Modül Teorisi I3006
MAT 6211Diskret Grupların Geometrisi I3006
MAT 6213Diskret Gruplar İçin Üreteç ve Bağıntılar I3006
MAT 6215İleri Kinematik I3006
MAT 6217Dual Geometri 3006
MAT 6219Diferansiyel Geometri ve Uygulamaları I0036
MAT 6221İleri Kuaterniyonlar Teorisi I3006
MAT 6223Riemann Yüzeyleri I3006
MAT 6225Semi - Riemann Geometri I3006
MAT 6227Manifoldlar Üzerinde Yapılar I3006
MAT 6229İleri Cebirsel Topoloji I3006
MAT 6231İleri Kategori Teorisi I3006
MAT 6233Simplışıl Nesneler I3006
MAT 6239Sabit Nokta Teorisi I3006
MAT 6241Latex ile Doküman Hazırlama Sistemi I3006
MAT 6255İleri Veri Tabanı Sistemlerinde Kullanılan Matematiksel Modeller3006
MAT 6257Özel Graflar I3006
MAT 6259Graf Teorisi ve Uygulamaları3006
MAT 6261Düzlem ve Küre Kinematiği I3006
MAT 6263Çift İndisli Dizi Uzayları I3006
MAT 6265Dizi Uzaylarında Matris Dönüşümleri I3006
MAT 6267Küme Değerli Analiz I3006
MAT 6269Çekirdek Teoremleri3006
MAT 6271Dinamik Sistemler ve Biyolojik Sistemlerin Uygulamaları I3006
MAT 6273Diferansiyel Denklemler için Simetri Metodları I3006
MAT 6275İleri Yaklaşık Metodlar I3006
MAT 6277Kafes Teorisine Giriş3006
MAT 6279Topolojik Vektör Uzayları I3006
MAT 6281İleri Bilimsel Hesaplama Yöntemleri I3006
MAT 6283Diferansiyel-Fark Denklemleri ve Uygulamaları3006
MAT 6285Lineer Olmayan İntegral ve İntegro Diferansiyel Denklemler3006
MAT 6287Yaklaşım Teorisi I3006
MAT 6809Fuzzy Graflar I3006
MAT 6289Cebirde Seçme Konular I3006
MAT 6811Özel Regle Yüzeyler3006
MAT 6825İleri Metrik Topoloji I3006
MAT 6827İleri Esnek Topolojik Uzaylar I3006
MAT 6829Dijital Topolojide Esnek Yapılar I3006
Matematik
MAT 6202Fonksiyonlar Teorisi II3006
MAT 6204İleri Grup Teorisi II3006
MAT 6206Evrensel Cebir II3006
MAT 6208Negatif Olmayan Matrisler3006
MAT 6210Modül Teorisi II3006
MAT 6212Diskret Grupların Geometrisi II3006
MAT 6214Diskret Gruplar İçin Üreteç ve Bağıntılar II3006
MAT 6216İleri Kinematik II3006
MAT 6218Dual Lorentziyen Geometri 3006
MAT 6220Diferansiyel Geometri ve Uygulamaları II3006
MAT 6222İleri Kuaterniyonlar Teorisi II3006
MAT 6224Riemann Yüzeyleri II3006
MAT 6226Semi - Riemann Geometri II3006
MAT 6228Manifoldlar Üzerinde Yapılar II3006
MAT 6230İleri Cebirsel Topoloji II3006
MAT 6232İleri Kategori Teorisi II3006
MAT 6236Homoloji Teorisi II3006
MAT 6238Homotopi Teorisi II3006
MAT 6240Sabit Nokta Teorisi II3006
MAT 6242Latex ile Doküman Hazırlama Sistemi II3006
MAT 6246Kısmi Diferansiyel Denklemler ve Sınır Değerlerin Nümerik Çözümü3006
MAT 6252Lineer Olmayan Dinamik Sistemlere Giriş ve Kaos3006
MAT 6256Sınır Değer Problemleri için Analitik ve Sayısal Yöntemler3006
MAT 6258Özel Graflar II3006
MAT 6260Graf Algoritmaları ve Optimizasyon3006
MAT 6262Düzlem ve Küre Kinematiği II3006
MAT 6264Çift İndisli Dizi Uzayları II3006
MAT 6266Dizi Uzaylarında Matris Dönüşümleri II3006
MAT 6268Küme Değerli Analiz II3006
MAT 6272Dinamik Sistemler ve Biyolojik Sistemlerin Uygulamaları II3006
MAT 6274Diferansiyel Denklemler için Simetri Metodları II3006
MAT 6276İleri Yaklaşık Metodlar II3006
MAT 6278Abelyan Gruplar3006
MAT 6280Topolojik Vektör Uzayları II3006
MAT 6282İleri Bilimsel Hesaplama Yöntemleri II3006
MAT 6284Delay Diferansiyel Denklemler ve Uygulamları3006
MAT 6286Tekil İntegral Denklemler ve Uygulamları 3006
MAT 6288Yaklaşım Teorisi II3006
MAT 6290Graf Teorisi Üzerine Özel Çalışmalar3006
MAT 6292Özel Eğriler 3006
MAT 6270Analizde Karşıt Örnekler3006
MAT 6898Yenilikçilik ve Proje Yönetimi3006
MAT 6822Cebirde Seçme Konular II3006
MAT 6824Robot Uç-İşlevci Hareketinin Diferansiyel Geometrisi3006
MAT 6826İleri Metrik Topoloji II3006
MAT 6828İleri Esnek Topolojik Uzaylar II3006
MAT 6830Dijital Topolojide Esnek Yapılar II3006