1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MAT 6601Matematik---24,00
FEN 6601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3,000,000,006,00
Toplam3,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MAT 6602Matematik ---24,00
FEN 6603Seminer0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme3,000,000,006,00
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme3,000,002,006,00
FEN 6000Tez Çalışması0,000,000,0012,00
Toplam6,000,002,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
Matematik
MAT 6201Fonksiyonlar Teorisi I3,000,000,006,00
MAT 6203İleri Grup Teorisi I3,000,000,006,00
MAT 6205Evrensel Cebir I3,000,000,006,00
MAT 6207Matris Eşitsizlikleri3,000,000,006,00
MAT 6209Modül Teorisi I3,000,000,006,00
MAT 6211Diskret Grupların Geometrisi I3,000,000,006,00
MAT 6213Diskret Gruplar İçin Üreteç ve Bağıntılar I3,000,000,006,00
MAT 6215İleri Kinematik I3,000,000,006,00
MAT 6217Dual Geometri 3,000,000,006,00
MAT 6219Diferansiyel Geometri ve Uygulamaları I0,000,003,006,00
MAT 6221İleri Kuaterniyonlar Teorisi I3,000,000,006,00
MAT 6223Riemann Yüzeyleri I3,000,000,006,00
MAT 6225Semi - Riemann Geometri I3,000,000,006,00
MAT 6227Manifoldlar Üzerinde Yapılar I3,000,000,006,00
MAT 6229İleri Cebirsel Topoloji I3,000,000,006,00
MAT 6231İleri Kategori Teorisi I3,000,000,006,00
MAT 6233Simplışıl Nesneler I3,000,000,006,00
MAT 6239Sabit Nokta Teorisi I3,000,000,006,00
MAT 6241Latex ile Doküman Hazırlama Sistemi I3,000,000,006,00
MAT 6255İleri Veri Tabanı Sistemlerinde Kullanılan Matematiksel Modeller3,000,000,006,00
MAT 6257Özel Graflar I3,000,000,006,00
MAT 6259Graf Teorisi ve Uygulamaları3,000,000,006,00
MAT 6261Düzlem ve Küre Kinematiği I3,000,000,006,00
MAT 6263Çift İndisli Dizi Uzayları I3,000,000,006,00
MAT 6265Dizi Uzaylarında Matris Dönüşümleri I3,000,000,006,00
MAT 6267Küme Değerli Analiz I3,000,000,006,00
MAT 6269Çekirdek Teoremleri3,000,000,006,00
MAT 6271Dinamik Sistemler ve Biyolojik Sistemlerin Uygulamaları I3,000,000,006,00
MAT 6273Diferansiyel Denklemler için Simetri Metodları I3,000,000,006,00
MAT 6275İleri Yaklaşık Metodlar I3,000,000,006,00
MAT 6277Kafes Teorisine Giriş3,000,000,006,00
MAT 6279Topolojik Vektör Uzayları I3,000,000,006,00
MAT 6281İleri Bilimsel Hesaplama Yöntemleri I3,000,000,006,00
MAT 6283Diferansiyel-Fark Denklemleri ve Uygulamaları3,000,000,006,00
MAT 6285Lineer Olmayan İntegral ve İntegro Diferansiyel Denklemler3,000,000,006,00
MAT 6287Yaklaşım Teorisi I3,000,000,006,00
MAT 6809Fuzzy Graflar I3,000,000,006,00
MAT 6289Cebirde Seçme Konular I3,000,000,006,00
MAT 6811Özel Regle Yüzeyler3,000,000,006,00
MAT 6825İleri Metrik Topoloji I3,000,000,006,00
MAT 6827İleri Esnek Topolojik Uzaylar I3,000,000,006,00
MAT 6829Dijital Topolojide Esnek Yapılar I3,000,000,006,00
Matematik
MAT 6202Fonksiyonlar Teorisi II3,000,000,006,00
MAT 6204İleri Grup Teorisi II3,000,000,006,00
MAT 6206Evrensel Cebir II3,000,000,006,00
MAT 6208Negatif Olmayan Matrisler3,000,000,006,00
MAT 6210Modül Teorisi II3,000,000,006,00
MAT 6212Diskret Grupların Geometrisi II3,000,000,006,00
MAT 6214Diskret Gruplar İçin Üreteç ve Bağıntılar II3,000,000,006,00
MAT 6216İleri Kinematik II3,000,000,006,00
MAT 6218Dual Lorentziyen Geometri 3,000,000,006,00
MAT 6220Diferansiyel Geometri ve Uygulamaları II3,000,000,006,00
MAT 6222İleri Kuaterniyonlar Teorisi II3,000,000,006,00
MAT 6224Riemann Yüzeyleri II3,000,000,006,00
MAT 6226Semi - Riemann Geometri II3,000,000,006,00
MAT 6228Manifoldlar Üzerinde Yapılar II3,000,000,006,00
MAT 6230İleri Cebirsel Topoloji II3,000,000,006,00
MAT 6232İleri Kategori Teorisi II3,000,000,006,00
MAT 6236Homoloji Teorisi II3,000,000,006,00
MAT 6238Homotopi Teorisi II3,000,000,006,00
MAT 6240Sabit Nokta Teorisi II3,000,000,006,00
MAT 6242Latex ile Doküman Hazırlama Sistemi II3,000,000,006,00
MAT 6246Kısmi Diferansiyel Denklemler ve Sınır Değerlerin Nümerik Çözümü3,000,000,006,00
MAT 6252Lineer Olmayan Dinamik Sistemlere Giriş ve Kaos3,000,000,006,00
MAT 6256Sınır Değer Problemleri için Analitik ve Sayısal Yöntemler3,000,000,006,00
MAT 6258Özel Graflar II3,000,000,006,00
MAT 6260Graf Algoritmaları ve Optimizasyon3,000,000,006,00
MAT 6262Düzlem ve Küre Kinematiği II3,000,000,006,00
MAT 6264Çift İndisli Dizi Uzayları II3,000,000,006,00
MAT 6266Dizi Uzaylarında Matris Dönüşümleri II3,000,000,006,00
MAT 6268Küme Değerli Analiz II3,000,000,006,00
MAT 6272Dinamik Sistemler ve Biyolojik Sistemlerin Uygulamaları II3,000,000,006,00
MAT 6274Diferansiyel Denklemler için Simetri Metodları II3,000,000,006,00
MAT 6276İleri Yaklaşık Metodlar II3,000,000,006,00
MAT 6278Abelyan Gruplar3,000,000,006,00
MAT 6280Topolojik Vektör Uzayları II3,000,000,006,00
MAT 6282İleri Bilimsel Hesaplama Yöntemleri II3,000,000,006,00
MAT 6284Delay Diferansiyel Denklemler ve Uygulamları3,000,000,006,00
MAT 6286Tekil İntegral Denklemler ve Uygulamları 3,000,000,006,00
MAT 6288Yaklaşım Teorisi II3,000,000,006,00
MAT 6290Graf Teorisi Üzerine Özel Çalışmalar3,000,000,006,00
MAT 6292Özel Eğriler 3,000,000,006,00
MAT 6270Analizde Karşıt Örnekler3,000,000,006,00
MAT 6898Yenilikçilik ve Proje Yönetimi3,000,000,006,00
MAT 6822Cebirde Seçme Konular II3,000,000,006,00
MAT 6824Robot Uç-İşlevci Hareketinin Diferansiyel Geometrisi3,000,000,006,00
MAT 6826İleri Metrik Topoloji II3,000,000,006,00
MAT 6828İleri Esnek Topolojik Uzaylar II3,000,000,006,00
MAT 6830Dijital Topolojide Esnek Yapılar II3,000,000,006,00