1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MİK 6601Tıbbi Mikrobiyoloji---12,00
SBE 6001Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği3,000,000,006,00
MİK 6105Genel Bakteriyoloji2,000,002,006,00
MİK 6107Genel Viroloji2,000,002,006,00
Toplam7,000,004,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MİK 6602Tıbbi Mikrobiyoloji---12,00
SBE 6806Seminer0,000,000,006,00
MİK 6102Genel Mikoloji2,000,002,006,00
MİK 6104İmmünoloji2,000,002,006,00
Toplam4,000,004,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme3,000,000,006,00
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme3,000,002,006,00
SBE 6000Tez Çalışması0,000,000,0012,00
Toplam6,000,002,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
Tıbbi Mikrobiyoloji
MİK 6225İmmunofloresans ve Uygulama Alanları1,000,001,004,00
MİK 6221Klinik Bakteriyoloji1,000,001,004,00
MİK 6223Klinik Viroloji 1,000,001,004,00
MİK 6227Tüberküloz Tanısında Yeni Kültür Sistemleri1,000,001,004,00
MİK 6229Klinik Mikoloji1,000,001,004,00
MİK 6231Bakteri İdentifikasyon Yöntemleri1,000,001,004,00
Tıbbi Mikrobiyoloji
MİK 6210Mikrobiyolojide Deney Hayvanlarının Kullanımı2,000,000,004,00
MİK 6216Hastane İnfeksiyonları Epidemiyolojisi ve Kontrolu2,000,000,004,00
MİK 6220Antimikrobikler ve Direnç Mekanizmaları2,000,000,004,00
MİK 6224Bakteriyel İnfeksiyonların Patogenezi2,000,000,004,00
MİK 6226Besiyeri - Dezenfeksiyon - Sterilizasyon2,000,000,004,00
MİK 6228Tez, Makale Yazım Teknikleri ve Sunum2,000,000,004,00
MİK 6230Mikrobiyoloji Tarihi2,000,000,004,00
MİK 6232Mikrobiyolojide Moleküler Yöntemler2,000,000,004,00
MİK 6234Yeni ve Yeniden Önem Kazanan İnfeksiyonlar2,000,000,004,00
MİK 6236Mikrobiyolojide Tanı Yöntemleri2,000,000,004,00