1- Genel Mikrobiyolojiyi bilebilme
2- Genel ve klinik bakteriyolojiyi bilebilme
3- Genel ve klinik virolojiyi bilebilme
4- Genel ve klinik mikolojiyi bilebilme
5- İmmunolojiyi bilebilme