1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MLY 1001Teknik Olmayan Seçmeli Dersler---1,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,002,00
TDL 1111Türk Dili I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I2,000,000,002,00
MLY 1115Genel İşletme3,000,000,002,00
MLY 1117Mikro Ekonomi3,000,000,004,00
MLY 1119Temel Hukuk3,000,000,004,00
MLY 1123Matematik3,000,000,004,00
MLY 1125Kamu Maliyesi3,000,000,005,00
MLY 1113Genel Muhasebe I3,000,000,004,00
Toplam24,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ADS 1002Alan Dışı Seçmeli Dersler---3,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,002,00
YDI 1122Yabancı Dil II2,000,000,002,00
TDL 1112Türk Dili II2,000,000,002,00
MLY 1114Genel Muhasebe II3,000,000,004,00
MLY 1126Ticari Matematik3,000,000,003,00
MLY 1134Devlet Borçları3,000,000,003,00
MLY 1128Yerel Yönetimler Maliyesi3,000,000,003,00
STJ 1196Staj0,000,000,005,00
MLY 1136Makro Ekonomi3,000,000,003,00
Toplam21,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MLY 1003Teknik Seçmeli Ders Havuzu---4,00
MLY 2115Bilgisayarlı Muhasebe3,000,001,004,00
MLY 2117Vergi Hukuku4,000,000,005,00
MLY 2119Devlet Bütçesi3,000,000,005,00
MLY 2129Ofis Programları3,000,001,004,00
MLY 2125Mali Tablolar Analizi3,000,000,004,00
MLY 2127Ticaret Hukuku3,000,000,004,00
Toplam19,000,002,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MLY 1004Teknik Seçmeli Ders Havuzu---5,00
MLY 2116Maliyet Muhasebesi3,000,000,004,00
MLY 2118Türk Vergi Sistemi4,000,000,005,00
MLY 2126Maliye Politikası3,000,000,005,00
MLY 2128İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku3,000,000,004,00
MLY 2136Mali Yargı3,000,000,003,00
BRC 2132Borçlar Hukuku3,000,000,004,00
Toplam19,000,000,0030,00
Teknik Olmayan Seçmeli Dersler
GMY 1231Üniversite Yaşam Kültürü1,000,000,001,00
GMY 1211Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi1,000,000,001,00
GMY 1221Meslek Etiği1,000,000,001,00
Alan Dışı Seçmeli Dersler
GMY 1234Sosyal Çevre Kültürü2,000,000,003,00
GMY 1244İşaret Dili2,000,000,003,00
GMY 1254Çevre ve Koruma2,000,000,003,00
Teknik Seçmeli Ders Havuzu
MLY 2203Türkiye Ekonomisi3,000,000,004,00
MLY 2223Araştırma Yöntem ve Teknikleri3,000,000,004,00
MLY 2233İşletme Yönetimi3,000,000,004,00
MLY 2243Kamu Yönetimi3,000,000,004,00
GMY 2255İnovasyon Yönetimi3,000,000,004,00
Teknik Seçmeli Ders Havuzu
MLY 2234Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi3,000,000,005,00
MLY 2244Sermaye Piyasası Analizi 3,000,000,005,00
MLY 2254İnsan Kaynakları Yönetimi3,000,000,005,00
CBU 2401Girişimcilik4,000,000,005,00