1- Maliye bilimine ilişkin temel kavramları öğrenerek, bu kavramları güncel hayatta doğru ve etkin kullanabilme
2- Maliye bilimine ait konularda araştırmalar yapabilme
3- Kamu kesimi ve özel kesim arasındaki ayırıma hâkim olarak kamu maliyesi teorisi, maliye politikası, bütçe uygulamaları, yerel yönetimler, Türk vergi sistemi, uluslar arası maliye, kamu mali denetimi, vergi teorisi ve politikası ile ilgili bilgileri kavrama ve bu bilgilerini değerlendirebilme
4- Temel hukuk, işletme, iktisat ve kamu yönetimi kavramlarına hâkim olmak ve bu kavramları kullanabilme
5- Ulusal ve uluslararası iktisadi ve mali sorunları analiz edebilme
6- Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilecek ve otomasyon olanaklarını kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olabilme
7- Mali işlemleri analiz edip gerekli muhasebe kayıtlarını yapabilme
8- Genel muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri, maliyet ve şirketler muhasebesi, muhasebe denetimi konularını kavramış olma ve uygulayabilme
9- Türk Vergi Sistemi konusunda bilgi sahibi olma
10- Mesleğin sorunlarını anlayıp yorumlayarak, fikirlerini sözlü veya yazılı, açık bir şekilde ifade edebilme
11- Mesleki, etik sorumluluklar ve iş güvenliğinin önemini kavramış olma
12- Mesleğinde paylaşımcı, katılımcı, yenilikçi, konusuyla ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanabilen, yaşam boyu öğrenme yetisini sürdürebilme özelliklerine sahip olabilme
13- Devletin ve işletmelerin mali yapısı ve mali yönetimi hakkında tespit yapabilme ve modern finansman tekniklerini kullanabilme becerisine sahip olabilme