1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SDG 1131Seçmeli Dersler I (Teknik Olmayan)---1,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,002,00
TDL 1111Türk Dili I2,000,000,002,00
ORM 1109Matematik2,000,000,002,00
ORM 1113Temel Bilgisayar Bilimleri I2,000,000,002,00
ORM 1115Genel Botanik2,000,001,005,00
ORM 1117Toprak Bilgisi2,000,001,005,00
YDI 1195Yabancı Dil I2,000,000,002,00
ORM 1119Harita ve Ölçme Bilgisi2,000,000,003,00
ORM 1121Zooloji2,000,000,003,00
ORM 1125Orman Ekolojisi2,000,000,004,00
Toplam20,000,002,0031,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SDG 1132Seçmeli Dersler II (Teknik Olmayan)---1,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,002,00
TDL 1112Türk Dili II2,000,000,002,00
ORM 1120Ormancılık ve Yaban Hayatı2,000,000,003,00
YDI 1122Yabancı Dil II2,000,000,002,00
ORM 1126İklim Bilgisi2,000,000,003,00
ORM 1128Orman Ürünlerinin Pazarlanması2,000,000,003,00
ORM 1130Ormancılık Bilgisi2,000,001,005,00
ORM 1124Milli Parklar ve Doğa Turizmi2,000,000,003,00
ORM 1132Orman Botaniği2,000,001,005,00
ORM 1134İş Sağlığı ve Güvenliği2,000,000,002,00
ORM 1136Endüstriye Dayalı Eğitim I0,000,000,000,00
Toplam20,000,002,0031,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 2213Seçmeli Dersler I---3,00
ORM 2123Orman Bakımı2,000,000,004,00
ORM 2103Mera ve Orman Amenajmanı2,000,000,003,00
ORM 2121Orman Koruma2,000,001,004,00
ORM 2125Fidanlık Tekniği2,000,000,004,00
ORM 2127Orman Hukuku2,000,000,002,00
ORM 2129Ormancılık Kadastro Bilgisi2,000,000,003,00
ORM 2131Silvikültür2,000,001,004,00
ORM 2133Hasılat Bilgisi2,000,000,003,00
Toplam16,000,002,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 2214Seçmeli Dersler II---5,00
ORM 2124Ağaçlandırma2,000,001,005,00
ORM 2128Ormancılık Yönetim Bilgisi2,000,000,003,00
ORM 2136Park, Bahçe ve Peyzaj Mimarisi2,000,000,003,00
ORM 2134Erozyon ve Sel Kontrolü2,000,001,005,00
ORM 2132Orman Entomolojisi2,000,000,003,00
ORM 2140Mekanizasyon ve Transport Tekniği2,000,000,003,00
ORM 2130Kavak ve Hızla Gelişen Türler2,000,000,003,00
ORM 2144Endüstriye Dayalı Eğitim II0,000,000,000,00
Toplam14,000,002,0030,00
Seçmeli Dersler I (Teknik Olmayan)
BED 1131 Beden Eğitimi I1,000,000,001,00
GSM 1131Güzel Sanatlar-Müzik I1,000,000,001,00
Seçmeli Dersler II (Teknik Olmayan)
GSM 1132Güzel Sanatlar - Müzik II1,000,000,001,00
BED 1132 Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
Seçmeli Dersler I
ORM 2235Çevre Kirliliği2,000,000,003,00
ORM 2237Süs Bitkileri Yetiştiriciliği2,000,000,003,00
ORM 2239Yenilenebilir Enerji Kaynakları2,000,000,003,00
ORM 2241Orman Ürünlerinden Faydalanma2,000,000,003,00
SEC 2205İnovasyon Yönetimi2,000,000,003,00
Seçmeli Dersler II
CBU 2401Girişimcilik4,000,000,005,00