1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ASD 1201Alan Seçmeli Dersler I---2,00
ADL 1101Hukukun Temel Kavramları2,000,000,003,00
ADL 1105Medeni Hukuk I3,000,000,005,00
ADL 1115Anayasa Hukuku3,000,000,005,00
ADL 1121Klavye Kullanımı I0,000,002,003,00
ADL 1129Adalet Meslek Etiği2,000,000,003,00
ADL 1130Yargı Örgütü2,000,000,003,00
TDL 1101Türk Dili I2,000,000,002,00
YDI 1101Yabancı Dil I2,000,000,002,00
AIT 1103Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,002,00
Toplam18,000,002,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ADS 1200Alan Dışı Seçmeli Dersler---3,00
ADL 1104Medeni Hukuk II3,000,000,005,00
ADL 1108Klavye Kullanımı II0,000,002,003,00
ADL 1122Tebligat Hukuku2,000,000,002,00
ADL 1131Ceza Hukuku3,000,000,005,00
ADL 1132Borçlar Hukuku3,000,000,004,00
ADL 1133Avukatlık ve Noterlik Hukuku2,000,000,002,00
TDL 1102Türk Dili II2,000,000,002,00
YDI 1102Yabancı Dil II2,000,000,002,00
AIT 1104Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,002,00
Toplam19,000,002,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ASD 2212Alan Seçmeli Dersler II---2,00
ADL 2119Ceza Muhakemesi Hukuku3,000,000,004,00
ADL 2125Klavye Kullanımı III0,000,002,003,00
ADL 2138Genel Ekonomi2,000,000,002,00
ADL 2139Hukuk Dili ve Adli Yazışma2,000,000,003,00
ADL 2140İdare Hukuku3,000,000,004,00
ADL 2141Ticaret Hukuku I3,000,000,004,00
ADL 2142Takip Hukuku I2,000,000,004,00
ADL 2143Medeni Usul Hukuku3,000,000,004,00
Toplam18,000,002,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ASD 2301Alan Seçmeli Dersler III---2,00
ADL 2131Vergi ve Harçlar Hukuku2,000,000,003,00
ADL 2133Cezaevi İdaresi ve İnfaz Hukuku 2,000,000,003,00
ADL 2135Takip Hukuku II2,000,000,004,00
ADL 2144İdari Yargılama Hukuku3,000,000,004,00
ADL 2145İş Hukuku3,000,000,004,00
ADL 2130Yazı İşleri Mevzuatı2,000,000,003,00
ADL 2146Ticaret Hukuku II 3,000,000,004,00
ADL 2147Klavye Kullanımı IV0,000,002,003,00
Toplam17,000,002,0030,00
Alan Seçmeli Dersler I
ADL 1201Davranış Bilimleri2,000,000,002,00
ADL 1203Halkla İlişkiler ve Mesleki İletişim2,000,000,002,00
ADL 1208Adalet Psikolojisi2,000,000,002,00
ADL 1209Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru2,000,000,002,00
ADL 1210Büro Yönetimi2,000,000,002,00
ADL 1211Çevre Koruma2,000,000,002,00
ADL 1212Dosyalama ve Arşivleme2,000,000,002,00
ADL 1213Hukuk Felsefesi2,000,000,002,00
ADL 1214Çocuk Hukuku2,000,000,002,00
Alan Dışı Seçmeli Dersler
ADS 1201Beden Dili ve Etkili İletişim2,000,000,003,00
ADS 1202Medya Okuryazarlığı2,000,000,003,00
ADS 1203Sanat ve İnsan2,000,000,003,00
ADS 1204Etkili Sunum Teknikleri2,000,000,003,00
ADS 1205Kişisel Verilerin Korunması2,000,000,003,00
ADS 1206Yöneticilik Becerileri2,000,000,003,00
ADS 1207İş Yerinde Psikolojik Taciz ( Mobbing )2,000,000,003,00
ADS 1208Kariyer Planlama2,000,000,003,00
ADS 1209Tarihi Çevre Koruma2,000,000,003,00
ADS 1210Sürdürülebilir Çevre İçin Atık Yönetimi2,000,000,003,00
ADS 1211Turizm2,000,000,003,00
ADS 1212Diksiyon2,000,000,003,00
ADS 1213Bilimde Kadınlar2,000,000,003,00
ADS 1214Cinsel Suçlarda Hukuki Süreç2,000,000,003,00
ADS 1215Kadim Medeniyetler2,000,000,003,00
ADS 1216Girişimcilik2,000,000,003,00
ADS 1217Kriptopara Ekonomisi2,000,000,003,00
ADS 1218Spor2,000,000,003,00
ADS 1219Fotoğrafçılık2,000,000,003,00
ADS 1220İletişim2,000,000,003,00
ADS 1221İşaret Dili2,000,000,003,00
Alan Seçmeli Dersler II
ADL 2205Marka Hukuku2,000,000,002,00
ADL 2207Tüketici Hukuku2,000,000,002,00
ADL 2209Sağlık Hukuku2,000,000,002,00
ADL 2211İnovasyon Yönetimi2,000,000,002,00
ADL 2213İnsan Hakları2,000,000,002,00
ADL 2214Memur Hukuku2,000,000,002,00
ADL 2215Sigorta Hukuku2,000,000,002,00
ADL 2216Çekişmesiz Yargı İşleri2,000,000,002,00
ADL 2217Gönüllülük Çalışmaları2,000,000,002,00
Alan Seçmeli Dersler III
ADL 2302Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri2,000,000,002,00
ADL 2303Adli Tıp2,000,000,002,00
ADL 2304Bilişim Hukuku2,000,000,002,00
ADL 2305İş Sağlığı ve Güvenliği2,000,000,002,00
ADL 2306Kitle İletişim Hukuku2,000,000,002,00
ADL 2307Banka Hukuku2,000,000,002,00
ADL 2308Tapu Sicil ve Kadastro Hukuku2,000,000,002,00
ADL 2309Sözleşmeler Hukuku2,000,000,002,00
ADL 2310Kefalet Hukuku2,000,000,002,00