1- Hukukun temel kavramları konusunda bilgiye sahip olabilme
2- Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini kullanabilme
3- Yargı kararlarını inceleyebilme ve değerlendirebilme
4- Yönetim ve muhasebe bilgi ve becerisine sahip olabilme
5- Dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilme
6- Hukukta İngiliz dilini kullanabilme
7- Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini ifade edebilme
8- Toplum bilimlerinde genel kültüre sahip olabilme
9- Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilme
10- Hukukun, ulusal ve uluslararası düzeyde oluşumunda disiplinler arası bir bakışla eleştirel düşünebilme ve değerlendirebilme
11- Hukuk uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayabilme ve ekip çalışması yapabilme
12- Hukukta güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanabilme
13- Hukukun uygulanmasında insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisine sahip olabilme
14- Hukukun uygulanmasında demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin bilinciyle hareket edebilme
15- Adli belgeleri düzenleme, dosyalama ve analiz edebilme
16- Adalet psikoloji ve etkin iletişim teknikleri bilgisine sahip olabilme
17- Mesleki ofis araçlarını ve adli paket programlarını kullanabilme