1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ASD 1201ALAN SEÇMELİ DERSLER I---2
YDI 1121Yabancı Dil 1 (İngilizce)2001
TDL 1111Türk Dili 12001
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 12001
BTK 1111Botanik3004
BTK 1131Bitki Fizyolojisi2003
BTK 1141Toprak Bilgisi2005
BTK 1161Tarımsal Ekoloji2003
BTK 1181Genel Mikrobiyoloji3005
BTK 1191Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı1015
Toplam190130
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ADS 1200ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER---3
YDI 1122Yabancı Dil 2 (İngilizce)2001
TDL 1112Türk Dili 22001
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 22001
BTK 1132Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi2003
BTK 1142Bitki Nematolojisi2003
BTK 1162Entomoloji3005
BTK 1172Fitopatoloji3005
BTK 1182Btiki Besleme ve Toprak Verimliliği2004
BTK 1104Temel Bilgisayar Bilimleri1014
Toplam190130
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ASD 2203ALAN SEÇMELİ DERSLER II---2
BTK 2123Yabancı Otlar ve Savaşımı2004
BTK 2163Bitki Akarolojisi2013
BTK 2183Bitki Hastalıklarıyla Savaş Yöntemleri ve İlaçları 3004
BTK 2193Bitki Zararlılarıyla Savaş Yöntemleri ve İlaçları3004
BTK 2105Bitki Bakteri Hastalıkları2004
BTK 2107Genel Bitki Zararlıları2003
BTK 2109Organik Tarımda Zararlılarla Mücadele2013
BTK 2111Bitki Virüs Hastalıkları2003
Toplam180230
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ASD 2204ALAN SEÇMELİ DERSLER III---2
CBU 2401Girişimcilik4005
BTK 2102Organik Tarımda Hastalıklarla Mücadele2003
BTK 2110Depolanmış Ürün Hastalıkları3003
BTK 2112Meyve ve Bağ Zararlıları1023
BTK 2116Meyve ve Bağ Hastalıkları1023
BTK 2122Bitki Fungal Hastalıkları2003
BTK 2132Depolanmış Ürün Zararlıları3003
BTK 2142Staj0005
Toplam160430
ALAN SEÇMELİ DERSLER I
BTK 1211Genel Matematik2002
BTK 1221Genel Kimya2002
BTK 1231Tarımsal Meteoroloji2002
BTK 1241Bitki Hastalıkları Epidemiyolojisi2002
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER
ADS 1201İşletme Yönetimi2003
ADS 1202Permakültür2003
ADS 1203Böceklerin Renkli Dünyası2003
ADS 1204İleri Dönüşüm2003
ADS 1205Bitki Tayin Esasları2003
ADS 1206Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş2003
ADS 1207Sunum Teknikleri2003
ADS 1208İnovasyon Yönetimi2003
ADS 1209Çevre Koruma ve Kontrol2003
ADS 1211Yenilenebilir Enerji Kaynakları2003
ALAN SEÇMELİ DERSLER II
BTK 2213Böcek Sistematiği2002
BTK 2223Bitki Mikolojisi2002
BTK 2233Böcek Morfolojisi ve Anatomisi2002
BTK 2243Tarla Bitkileri Hastalıkları2002
BTK 2253Tarla Bitkileri Zararlıları2002
ALAN SEÇMELİ DERSLER III
BTK 2224Agroekoturizm2002
BTK 2234Mesleki Etik2002
BTK 2244Sera Bitkileri Hastalıkları ve Zararlıları2002
BTK 2264Genel Ekoloji2002