1- Bitkisel üretimin her aşamasında ürün kayıplarına neden olan hastalıkların, zararlıların ve yabancı otların sistematik, morfolojik, biyolojik, ekolojik ve epidemiyolojik bilgilerini öğrenebilme
2- Kültür bitkilerindeki hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlara karşı uygulanabilecek tarımsal savaş yöntemlerini ve kullanımlarını öğrenebilme
3- Depolanmış ürünlerde ekonomik kayba neden olan hastalık ve zararlıların tanısını öğrenebilme
4- Bitki Korumada kullanılan pestisitleri, etkili bir şekilde kullanımını, insanlara ve çevreye olan olumsuz etkilerini öğrenebilme
5- Organik tarım faaliyetleri içerisinde bitki koruma ürünlerini ve uygulamalarını öğrenebilme
6- Kamu ve özel tarım sektöründe çalışabilecek gerekli altyapı ve donanıma sahip olabilme, bağımsız/ekip üyesi olarak bir çalışma yürütebilme ve alanıyla ilgili mevzuata hakim olup uygun davranabilme
7- Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; ilgili verileri toplayıp sonuçlarını uygulamaya aktarabilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme
8- Atatürk ilke ve inkılâplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olabilme
9- Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanan bir birey olarak alanıyla ilgili konularda yazılı ve sözlü iletişimle aktarabilme
10- Temel yabancı dil bilgisine sahip olur ve alanıyla ilgili bilgileri takip edip meslektaşları ile iletişim kurabilme
11- Alaninda mesleki, kültürel, toplumsal etik kurallarina uyabilme ve girişimci olabilme
12- Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
13- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabilme