1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SHY 5503Sosyal Hizmet Seçmeli Havuzu---12,00
SBE 5100Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği3,000,000,006,00
SHY 5101Sosyal Hizmet Müdahalesi I3,000,000,0012,00
Toplam6,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SHY 5504Sosyal Hizmet Seçmeli Havuzu---6,00
SHY 5102Sosyal Hizmet Müdahalesi II4,000,000,0012,00
SHY 5106Sosyal Hizmet Uygulaması1,000,006,006,00
SHY 5806Seminer2,000,000,006,00
Toplam7,000,006,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 5000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 5000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 5000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 5000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
Sosyal Hizmet Seçmeli Havuzu
SHY 5203Sosyal Hizmet Uygulamasında Sosyo - Kültürel Unsurlar3,000,000,006,00
SHY 5207Adli Sosyal Hizmet3,000,000,006,00
SHY 5209Sosyal Hizmetler Tarihçesi3,000,000,006,00
SHY 5211Süpervizyon3,000,000,006,00
SHY 5213Sosyal İnceleme3,000,000,006,00
SHY 5215Çocuk ve Aile Hukuku3,000,000,006,00
SHY 5217Sağlık Politikaları ve Sosyal Hizmet3,000,000,006,00
SHY 5219Sosyal Güvenlik Sistemleri3,000,000,006,00
SHY 5221Kırsal Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHY 5223Proje Tasarımı ve Yönetimi3,000,000,006,00
SHY 5225Endüstriyel Sosyal Hizmet3,000,000,006,00
SHY 5227Klinik Sosyal Hizmetin Esasları3,000,000,006,00
SHY 5229Kronik Hastalıklar ve Sosyal Hizmet3,000,000,006,00
SHY 5231Madde Bağımlıları ve Aileleriyle Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHY 5233Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet3,000,000,006,00
SHY 5235Özürlülerle Sosyal Hizmet3,000,000,006,00
SHY 5237Çocuk İhmali, İstismarı ve Sosyal Hizmet Müdahalesi3,000,000,006,00
SHY 5239Göçmen ve Mültecilerle Sosyal Hizmet3,000,000,006,00
SHY 5241Sosyal Hizmette Kanıt Temelli Uygulama3,000,000,006,00
SHY 5243Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet Uygulaması3,000,000,006,00
SHY 5245Okul Sosyal Hizmeti3,000,000,006,00
SHY 5247Profesyonel İletişim Becerileri3,000,000,006,00
SHY 5249Oyun Terapisi3,006,000,006,00
SHY 5251Sosyal Hizmette Kariyer Planlama3,000,000,006,00
SHY 5253Sosyal Hizmet Mevzuatı3,000,000,006,00
SHY 5255Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları3,000,000,006,00
Sosyal Hizmet Seçmeli Havuzu
SHY 5206Medya ve Sosyal Hizmet3,000,000,006,00
SHY 5208Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet3,000,000,006,00
SHY 5210Sosyal Hizmet Eğitiminin Temel Esasları3,000,000,006,00
SHY 5212Sosyal Hizmet Etiği3,000,000,006,00
SHY 5214Sosyal Hizmette Vaka Yönetimi3,000,000,006,00
SHY 5216Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Yönetimi3,000,000,006,00
SHY 5218Sosyal Politika Analizi3,000,000,006,00
SHY 5220Halk Sağlığı Sosyal Hizmeti3,000,000,006,00
SHY 5222Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet3,000,000,006,00
SHY 5224Örgüt Geliştirme3,000,000,006,00
SHY 5226Orduda Sosyal Hizmet Uygulaması3,000,000,006,00
SHY 5228Psikopatoloji 3,000,000,006,00
SHY 5230Krize Müdahale 3,000,000,006,00
SHY 5232Aile Danışmanlığı3,000,000,006,00
SHY 5234Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Sosyal Hizmet3,000,000,006,00
SHY 5236Toplum Ruh Sağlığı Politikaları ve Hizmetleri3,000,000,006,00
SHY 5238Sokak Çocukları ve Sosyal Hizmet3,000,000,006,00
SHY 5240Gerontolojik Sosyal Hizmet3,000,000,006,00
SHY 5242Spor ve Sosyal Hizmet3,000,000,006,00
SHY 5244İntihar ve Sosyal Hizmet Müdahalesi3,000,000,006,00
SHY 5246Profesyonel Kimlik ve Bireysel Gelişim3,000,000,006,00
SHY 5248Profesyonel İlişkinin Sanatsal Yönü3,000,000,006,00
SHY 5250Vak’a Tartışmaları3,000,000,006,00
SHY 5252Sosyal Hizmetin Temelleri3,000,000,006,00
SHY 5254Sosyal Hizmet Ortamlarında Gözlem ve Kayıt Tutma3,000,000,006,00
SBE 5202Yenilikçilik ve Proje Yönetimi3,000,000,006,00
SHY 5231Madde Bağımlıları ve Aileleriyle Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHY 5225Endüstriyel Sosyal Hizmet3,000,000,006,00