Kuruluş : Program 2013 yılında kurulmuş olup, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece : Sosyal Hizmet Yüksek Lisans derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Bu programa kaydolabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) eşit ağırlık puan türünden en az 55 puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yabancı dilden başarılı olmak için YDS’den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz.

Yüksek lisans programı giriş sınavında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

Yüksek lisans programında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Toplam yirmi dört (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Program Profili : Bu programlardan mezun olanlar hem ülkenin sosyal hizmet uzmanı ihtiyacını karşılarken hem de yeni açılan sosyal hizmet programlarının ihtiyaç duyduğu öğretim görevlilerini yetiştiren en önemli kaynak niteliğindedir. Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programının temel amacı; çağdaş ve evrensel düzeyde sosyal hizmet eğitimi vererek, sosyal hizmet alanında yeterli bilgi ve beceri düzeyine ulaşmış, kendini alanında gelişmeye açık, birlikte çalıştığı kişilerle etkileşim iletişim kurabilen, sosyal sorunların çözümünde aktif roller üstlenen ve etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş sosyal hizmet bilim uzmanı yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlar başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkezi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ile sağlık, özel eğitim, gençlik, sosyal güvenlik, sosyal yardım, çalışma, yükseköğretim vb. alanlarda görev yapmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans Eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınavından geçerli not almaları koşuluyla Doktora programında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; arasınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde arasınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Toplam yirmi dört (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Fatih ŞAHİN
AKTS/DS Koordinatörü: Doç.Dr. Gülten UÇAN
Adres : Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi,
Uncubozköy M. 5526 Sk. No:8/4 PK:45030
Yunusemre / MANİSA
Telefon: 0(236) 233 09 04
Fax: 0(236) 233 71 69
Web adresi : http://saglikbf.cbu.edu.tr/
Mail : saglikyo@bayar.edu.tr
: fatih.sahin@bayar.edu.tr
Bölüm Olanakları : Sosyal Hizmet Bölümü Celal Bayar Üniversitesi Uncubozköy Sağlık yerleşkesinde eğitim ve öğretim vermekte olup bölümün alt yapı imkanları şöyledir: Bölümde derslikler bulunmaktadır ve dersliklerin tümünde projektör mevcuttur. Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin yararlanabileceği kütüphane,500 kişilik konferans salonu, kafeterya bulunmaktadır.