1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 1201Beden Eğitimi/ Güzel Sanatlar-I---1,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,002,00
TDL 1111Türk Dili I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I2,000,000,002,00
ARK 1101Arkeolojiye Giriş3,000,000,005,00
ARK 1103Ege Prehistoryası3,000,000,005,00
ARK 1105Tarihi Coğrafya3,000,000,005,00
ARK 1107Mitoloji3,000,000,005,00
ARK 1121Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I0,000,002,003,00
Toplam18,000,002,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 1202Beden Eğitimi/ Güzel Sanatlar-II---1,00
YDI 1122Yabancı Dil II2,000,000,002,00
TDL 1112Türk Dili II2,000,000,002,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,002,00
ARK 1102Arkeolojide Tanımlama ve Terminoloji3,000,000,005,00
ARK 1104Girit-Miken Arkeolojisi3,000,000,005,00
ARK 1106Arkeolojide Yöntembilim3,000,000,005,00
ARK 1108Homeros ve İlyada3,000,000,005,00
ARK 1122Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II0,000,002,003,00
Toplam18,000,002,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 2201Seçmeli Ders-I---9,00
ARK 2101Geometrik Dönem Seramiği3,000,000,004,00
ARK 2103Heykeltıraşlık Sanatına Giriş3,000,000,004,00
ARK 2105Eskiçağ Mimarlığına Giriş3,000,000,004,00
ARK 2107Eskiçağ Ticareti ve Kolonizasyon3,000,000,004,00
ARK 2109Antik Hellen Tarihi3,000,000,005,00
Toplam15,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 2202Seçmeli Ders-II---9,00
ARK 2102Arkaik Dönem Seramiği3,000,000,004,00
ARK 2104Arkaik Dönem Heykeltıraşlığı3,000,000,004,00
ARK 2106Arkaik Dönem Mimarlığı3,000,000,004,00
ARK 2108Anadolu Demir Çağları3,000,000,005,00
ARK 2110I. Binde Doğu-Batı İlişkileri3,000,000,004,00
Toplam15,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 3201Seçmeli Ders-III---9,00
ARK 3111Klasik Dönem Seramiği2,000,000,004,00
ARK 3103Klasik Dönem Heykeltıraşlığı3,000,000,004,00
ARK 3105Klasik Dönem Mimarlığı3,000,000,004,00
ARK 3107Antik Kaynaklar ve Metinler3,000,000,005,00
ARK 3109Duvar Resmi ve Mozaik Sanatı3,000,000,004,00
Toplam14,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 3202Seçmeli Ders-IV---9,00
ARK 3102Hellenistik Dönem Seramiği3,000,000,004,00
ARK 3104Hellenistik Dönem Heykeltıraşlığı3,000,000,004,00
ARK 3106Hellenistik Dönem Mimarlığı3,000,000,004,00
ARK 3108Hellen Nümismatiği3,000,000,004,00
ARK 3110Arkeolojide Koruma ve Onarım3,000,000,005,00
Toplam15,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 4201Seçmeli Ders-V---9,00
ARK 4101Roma Dönemi Seramiği3,000,000,005,00
ARK 4103Roma Dönemi Heykeltıraşlığı3,000,000,005,00
ARK 4105Roma Dönemi Mimarlığı3,000,000,005,00
ARK 4107Antik Roma Tarihi3,000,000,006,00
Toplam12,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 4202Seçmeli Ders- VI---9,00
ARK 4102Lidya Arkeolojisi3,000,000,005,00
ARK 4104Bizans Arkeolojisi3,000,000,005,00
ARK 4106Müzecilik3,000,000,006,00
ARK 4108Roma Nümismatiği3,000,000,005,00
Toplam12,000,000,0030,00
Beden Eğitimi/ Güzel Sanatlar-I
GSM 1131Güzel Sanatlar - Müzik I1,000,000,001,00
GSR 1131Güzel Sanatlar - Resim I1,000,000,001,00
GSH 1131Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I1,000,000,001,00
BED 1131Beden Eğitimi I1,000,000,001,00
Beden Eğitimi/ Güzel Sanatlar-II
BED 1132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
GSM 1132Güzel Sanatlar - Müzik II1,000,000,001,00
GSR 1132Güzel Sanatlar - Resim II1,000,000,001,00
GSH 1132Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II1,000,000,001,00
Seçmeli Ders-I
ARK 2201Grekçe I2,000,000,003,00
ARK 2203Latince I2,000,000,003,00
ARK 2205Arkeolojide Küçük Buluntu Çizimi2,000,000,003,00
ARK 2207Antik Teknoloji2,000,000,003,00
ARK 2209Mısır Uygarlığı2,000,000,003,00
ARK 2211Arkeoloji Biliminin Gelişimi2,000,000,003,00
ARK 2213Anadolu Prehistoryası2,000,000,003,00
ARK 2215Seramik ve Küçük Buluntu Çizimi2,000,000,003,00
Seçmeli Ders-II
ARK 2202Grekçe II2,000,000,003,00
ARK 2204Latince II2,000,000,003,00
ARK 2206Arkeolojide Mimari Çizim2,000,000,003,00
ARK 2208Eskiçağ'da Yakındoğu Uygarlıkları2,000,000,003,00
ARK 2210Antik Çağ'da Ölü Gömme Gelenekleri2,000,000,003,00
ARK 2212Batı Anadolu Seramiği2,000,000,003,00
ARK 2216Mimari Çizim2,000,000,003,00
Seçmeli Ders-III
ARK 3201Grekçe III2,000,000,003,00
ARK 3203Latince III2,000,000,003,00
ARK 3205Eskiçağ Felsefesi2,000,000,003,00
ARK 3207Eskiçağ'da Sosyal ve Kültürel Yaşam2,000,000,003,00
ARK 3209Sualtı Arkeolojisi 2,000,000,003,00
ARK 3211Eski Anadolu Dilleri2,000,000,003,00
ARK 3215Eski Yunanca III2,000,000,003,00
Seçmeli Ders-IV
ARK 3202Grekçe IV2,000,000,003,00
ARK 3204Latince IV2,000,000,003,00
ARK 3206Arkeolojide Fotoğrafçılık 2,000,000,003,00
ARK 3208Arkeolojide Küçük Buluntular2,000,000,003,00
ARK 3210Korinth Seramiği 2,000,000,003,00
ARK 3212Hitit Uygarlığı 2,000,000,003,00
ARK 3216Eski Yunanca IV2,000,000,003,00
Seçmeli Ders-V
ARK 4201Grekçe V2,000,000,003,00
ARK 4203Latince V2,000,000,003,00
ARK 4205Bitirme Tezi I 2,000,000,003,00
ARK 4207Anadolu Tunç Çağları2,000,000,003,00
ARK 4209Önasya Mitolojisi2,000,000,003,00
ARK 4211Anadolu'da Neolitik-Kalkolitik Çağlar2,000,000,003,00
ARK 4213Türkiye’de Arkeoloji Mevzuatı2,000,000,003,00
ARK 4215Eski Yunanca V2,000,000,003,00
Seçmeli Ders- VI
ARK 4202Grekçe VI2,000,000,003,00
ARK 4204Latince VI2,000,000,003,00
ARK 4206Bitirme Tezi II 2,000,000,003,00
ARK 4208Koroplastik Sanatı2,000,000,003,00
ARK 4210Roma İmparatorluğu Portre Sanatı 2,000,000,003,00
ARK 4212Anadolu’da Yerel Kültler2,000,000,003,00
ARK 4214Ticari Amphoralar2,000,000,003,00
ARK 4216Eski Yunanca VI2,000,000,003,00