1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 1201Beden Eğitimi/ Güzel Sanatlar-I---1,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,002,00
TDL 1111Türk Dili I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I2,000,000,002,00
ARK 1121Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I0,000,002,003,00
ARK 1111Arkeolojiye Giriş2,000,000,005,00
ARK 1113Ege Prehistoryası2,000,000,005,00
ARK 1115Tarihi Coğrafya2,000,000,005,00
ARK 1117Mitoloji2,000,000,005,00
Toplam14,000,002,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 1202Beden Eğitimi/ Güzel Sanatlar-II---1,00
YDI 1122Yabancı Dil II2,000,000,002,00
TDL 1112Türk Dili II2,000,000,002,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,002,00
ARK 1122Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II0,000,002,003,00
ARK 1112 Tanımlama ve Terminoloji2,000,000,005,00
ARK 1114Girit-Miken Arkeolojisi2,000,000,005,00
ARK 1116Arkeolojide Yöntembilim2,000,000,005,00
ARK 1118Homeros ve İlyada2,000,000,005,00
Toplam14,000,002,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 2201Seçmeli Ders-I---9,00
ARK 2111Geometrik Dönem Seramiği2,000,000,004,00
ARK 2113Heykeltıraşlık Sanatına Giriş2,000,000,004,00
ARK 2115Eskiçağ Mimarlığına Giriş2,000,000,004,00
ARK 2117Eskiçağ Ticareti ve Kolonizasyon2,000,000,004,00
ARK 2119Antik Hellen Tarihi2,000,000,005,00
Toplam10,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 2202Seçmeli Ders-II---9,00
ARK 2112Arkaik Dönem Seramiği2,000,000,004,00
ARK 2114Arkaik Dönem Heykeltıraşlığı2,000,000,004,00
ARK 2116Arkaik Dönem Mimarlığı2,000,000,004,00
ARK 2118Anadolu Demir Çağları2,000,000,005,00
ARK 2120I. Binde Doğu-Batı İlişkileri2,000,000,004,00
Toplam10,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 3201Seçmeli Ders-III---9,00
ARK 3111Klasik Dönem Seramiği2,000,000,004,00
ARK 3113Klasik Dönem Heykeltıraşlığı2,000,000,004,00
ARK 3115Klasik Dönem Mimarlığı2,000,000,004,00
ARK 3117Antik Kaynaklar ve Metinler2,000,000,005,00
ARK 3119Duvar Resmi ve Mozaik Sanatı2,000,000,004,00
Toplam10,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 3202Seçmeli Ders-IV---9,00
ARK 3112Hellenistik Dönem Seramiği2,000,000,004,00
ARK 3114Hellenistik Dönem Heykeltıraşlığı2,000,000,004,00
ARK 3116Hellenistik Dönem Mimarlığı2,000,000,004,00
ARK 3118Hellen Nümismatiği2,000,000,004,00
ARK 3120Arkeolojide Koruma ve Onarım2,000,000,005,00
Toplam10,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 4201Seçmeli Ders-V---9,00
ARK 4111Roma Dönemi Seramiği2,000,000,005,00
ARK 4113Roma Dönemi Heykeltıraşlığı2,000,000,005,00
ARK 4115Roma Dönemi Mimarlığı2,000,000,005,00
ARK 4117Antik Roma Tarihi2,000,000,006,00
Toplam8,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 4202Seçmeli Ders- VI---9,00
ARK 4112Lidya Arkeolojisi2,000,000,005,00
ARK 4114Bizans Arkeolojisi2,000,000,005,00
ARK 4116Müzecilik2,000,000,006,00
ARK 4118Roma Nümismatiği2,000,000,005,00
Toplam8,000,000,0030,00
Beden Eğitimi/ Güzel Sanatlar-I
GSM 1131Güzel Sanatlar - Müzik I1,000,000,001,00
GSR 1131Güzel Sanatlar - Resim I1,000,000,001,00
GSH 1131Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I1,000,000,001,00
BED 1131Beden Eğitimi I1,000,000,001,00
Beden Eğitimi/ Güzel Sanatlar-II
BED 1132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
GSM 1132Güzel Sanatlar - Müzik II1,000,000,001,00
GSR 1132Güzel Sanatlar - Resim II1,000,000,001,00
GSH 1132Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II1,000,000,001,00
Seçmeli Ders-I
ARK 2201Grekçe I2,000,000,003,00
ARK 2203Latince I2,000,000,003,00
ARK 2205Arkeolojide Küçük Buluntu Çizimi2,000,000,003,00
ARK 2207Antik Teknoloji2,000,000,003,00
ARK 2209Mısır Uygarlığı2,000,000,003,00
ARK 2211Arkeoloji Biliminin Gelişimi2,000,000,003,00
ARK 2213Anadolu Prehistoryası2,000,000,003,00
ARK 2215Seramik ve Küçük Buluntu Çizimi2,000,000,003,00
Seçmeli Ders-II
ARK 2202Grekçe II2,000,000,003,00
ARK 2204Latince II2,000,000,003,00
ARK 2206Arkeolojide Mimari Çizim2,000,000,003,00
ARK 2208Eskiçağ'da Yakındoğu Uygarlıkları2,000,000,003,00
ARK 2210Antik Çağ'da Ölü Gömme Gelenekleri2,000,000,003,00
ARK 2212Batı Anadolu Seramiği2,000,000,003,00
ARK 2216Mimari Çizim2,000,000,003,00
ARK 2216Mimari Çizim2,000,000,003,00
Seçmeli Ders-III
ARK 3201Grekçe III2,000,000,003,00
ARK 3203Latince III2,000,000,003,00
ARK 3205Eskiçağ Felsefesi2,000,000,003,00
ARK 3207Eskiçağ'da Sosyal ve Kültürel Yaşam2,000,000,003,00
ARK 3209Sualtı Arkeolojisi 2,000,000,003,00
ARK 3211Eski Anadolu Dilleri2,000,000,003,00
ARK 3215Eski Yunanca III2,000,000,003,00
Seçmeli Ders-IV
ARK 3202Grekçe IV2,000,000,003,00
ARK 3204Latince IV2,000,000,003,00
ARK 3206Arkeolojide Fotoğrafçılık 2,000,000,003,00
ARK 3208Arkeolojide Küçük Buluntular2,000,000,003,00
ARK 3210Korinth Seramiği 2,000,000,003,00
ARK 3212Hitit Uygarlığı 2,000,000,003,00
ARK 3216Eski Yunanca IV2,000,000,003,00
Seçmeli Ders-V
ARK 4201Grekçe V2,000,000,003,00
ARK 4203Latince V2,000,000,003,00
ARK 4205Bitirme Tezi I 2,000,000,003,00
ARK 4207Anadolu Tunç Çağları2,000,000,003,00
ARK 4209Önasya Mitolojisi2,000,000,003,00
ARK 4211Anadolu'da Neolitik-Kalkolitik Çağlar2,000,000,003,00
ARK 4213Türkiye’de Arkeoloji Mevzuatı2,000,000,003,00
ARK 4215Eski Yunanca V2,000,000,003,00
Seçmeli Ders- VI
ARK 4202Grekçe VI2,000,000,003,00
ARK 4204Latince VI2,000,000,003,00
ARK 4206Bitirme Tezi II 2,000,000,003,00
ARK 4208Koroplastik Sanatı2,000,000,003,00
ARK 4210Roma İmparatorluğu Portre Sanatı 2,000,000,003,00
ARK 4212Anadolu’da Yerel Kültler2,000,000,003,00
ARK 4214Ticari Amphoralar2,000,000,003,00
ARK 4216Eski Yunanca VI2,000,000,003,00