1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 1203Sosyal Seçmeli Dersler -1---1,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,002,00
TDL 1111Türk Dili I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I2,000,000,002,00
ARK 1111Arkeolojiye Giriş2,000,000,005,00
ARK 1115Tarihi Coğrafya2,000,000,005,00
ARK 1117Mitoloji2,000,000,005,00
ARK 1119Prehistoryaya Giriş2,000,000,005,00
ARK 1123Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I2,000,000,003,00
Toplam16,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 1204Sosyal Seçmeli Dersler -II---1,00
YDI 1122Yabancı Dil II2,000,000,002,00
TDL 1112Türk Dili II2,000,000,002,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,002,00
ARK 1112 Tanımlama ve Terminoloji2,000,000,005,00
ARK 1114Girit-Miken Arkeolojisi2,000,000,005,00
ARK 1118Homeros ve İlyada2,000,000,005,00
ARK 1120 Ege ve Anadolu Prehistoryası2,000,000,005,00
ARK 1124Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II2,000,000,003,00
Toplam16,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ASD 2201Alan Seçmeli Dersler I---9,00
ARK 2111Geometrik Dönem Seramiği2,000,000,004,00
ARK 2113Heykeltıraşlık Sanatına Giriş2,000,000,004,00
ARK 2115Eskiçağ Mimarlığına Giriş2,000,000,004,00
ARK 2119Antik Hellen Tarihi2,000,000,005,00
ARK 2121Eski Yunanca I2,000,000,004,00
Toplam10,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ASD 2202Alan Seçmeli Dersler II---9,00
ARK 2112Arkaik Dönem Seramiği2,000,000,004,00
ARK 2114Arkaik Dönem Heykeltıraşlığı2,000,000,004,00
ARK 2116Arkaik Dönem Mimarlığı2,000,000,004,00
ARK 2118Anadolu Demir Çağları2,000,000,005,00
ARK 2122Eski Yunanca II2,000,000,004,00
Toplam10,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ADS 3201Alan Dışı Seçmeli Dersler I---3,00
ASD 3201Alan Seçmeli Dersler I---6,00
ARK 3111Klasik Dönem Seramiği2,000,000,004,00
ARK 3113Klasik Dönem Heykeltıraşlığı2,000,000,004,00
ARK 3115Klasik Dönem Mimarlığı2,000,000,004,00
ARK 3119Duvar Resmi ve Mozaik Sanatı2,000,000,004,00
ARK 3121Latince I2,000,000,005,00
Toplam10,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ASD 3202Alan Seçmeli Dersler IV---6,00
ADS 3202Alan Dışı Seçmeli Dersler IV---3,00
ARK 3112Hellenistik Dönem Seramiği2,000,000,004,00
ARK 3114Hellenistik Dönem Heykeltıraşlığı2,000,000,004,00
ARK 3116Hellenistik Dönem Mimarlığı2,000,000,004,00
ARK 3118Hellen Nümismatiği2,000,000,004,00
ARK 3122Antik Kaynaklar ve Metinler 2,000,000,005,00
Toplam10,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ASD 4201Alan Seçmeli Dersler V---9,00
ARK 4111Roma Dönemi Seramiği2,000,000,005,00
ARK 4113Roma Dönemi Heykeltıraşlığı2,000,000,005,00
ARK 4115Roma Dönemi Mimarlığı2,000,000,005,00
ARK 4117Antik Roma Tarihi2,000,000,006,00
Toplam8,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ASD 4202Alan Seçmeli Dersler VI---9,00
ARK 4112Lidya Arkeolojisi2,000,000,005,00
ARK 4114Bizans Arkeolojisi2,000,000,005,00
ARK 4116Müzecilik2,000,000,006,00
ARK 4118Roma Nümismatiği2,000,000,005,00
Toplam8,000,000,0030,00
Sosyal Seçmeli Dersler -1
GSM 1131Güzel Sanatlar - Müzik I1,000,000,001,00
GSR 1131Güzel Sanatlar - Resim I1,000,000,001,00
GSH 1131Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I1,000,000,001,00
BED 1131Beden Eğitimi I1,000,000,001,00
Sosyal Seçmeli Dersler -II
GSM 1132Güzel Sanatlar - Müzik II1,000,000,001,00
GSR 1132Güzel Sanatlar - Resim II1,000,000,001,00
GSH 1132Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II1,000,000,001,00
BED 1132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
Alan Seçmeli Dersler I
ARK 2207Antik Teknoloji2,000,000,003,00
ARK 2209Mısır Uygarlığı2,000,000,003,00
ARK 2211Arkeoloji Biliminin Gelişimi2,000,000,003,00
ARK 2215Seramik ve Küçük Buluntu Çizimi2,000,000,003,00
ARK 2217Eskiçağ Ticareti ve Kolonizasyon 2,000,000,003,00
ARK 2219Anadolu' da Neolitik-Kalkolitik Çağlar 2,000,000,003,00
ARK 2221Eskiçağ' da Sosyal ve Kültürel Yaşam 2,000,000,003,00
Alan Seçmeli Dersler II
ARK 2210Antik Çağ'da Ölü Gömme Gelenekleri2,000,000,003,00
ARK 2212Batı Anadolu Seramiği2,000,000,003,00
ARK 2214I. Binde Doğu-Batı İlişkileri 2,000,000,003,00
ARK 2218Küçük Buluntular 2,000,000,003,00
ARK 2220Arkeolojide Yöntem Bilim 2,000,000,003,00
ARK 2222Anadolu Tunç Çağları2,000,000,003,00
ARK 2216 Mimari Çizim2,000,000,003,00
Alan Dışı Seçmeli Dersler I
ARK 3209Sualtı Arkeolojisi 2,000,000,003,00
ARK 3221Antik Heykeltraşlık Sanatı2,000,000,003,00
Alan Seçmeli Dersler I
ARK 3211Eski Anadolu Dilleri2,000,000,003,00
ARK 3205Eskiçağ Felsefesi2,000,000,003,00
ARK 3213Restorasyon ve Konservasyon2,000,000,003,00
ARK 3215Eski Yunanca III2,000,000,003,00
ARK 3217Önasya Mitolojisi2,000,000,003,00
ARK 3219Antropoloji2,000,000,003,00
Alan Seçmeli Dersler IV
ARK 3206Arkeolojide Fotoğrafçılık 2,000,000,003,00
ARK 3210Korinth Seramiği 2,000,000,003,00
ARK 3212Hitit Uygarlığı 2,000,000,003,00
ARK 3214Eskiçağ'da Yakındoğu Uygarlıkları2,000,000,003,00
ARK 3218Latince II2,000,000,003,00
ARK 3220Etnoarkeoloji2,000,000,003,00
ARK 3216Eski Yunanca IV2,000,000,003,00
ARK 3226Bilimsel Yazım Teknikleri2,000,000,003,00
Alan Dışı Seçmeli Dersler IV
ARK 3222Latin Dili ve Edebiyatı2,000,000,003,00
ARK 3224Amphora Yazıları Ne Anlatır?2,000,000,003,00
Alan Seçmeli Dersler V
ARK 4205Bitirme Tezi I 2,000,000,003,00
ARK 4213Türkiye’de Arkeoloji Mevzuatı2,000,000,003,00
ARK 4215Eski Yunanca V2,000,000,003,00
ARK 4217Latince III2,000,000,003,00
ARK 4219Etrüks Uygarlığı2,000,000,003,00
ARK 4221İran Arkeolojisi2,000,000,003,00
ARK 4223Kuramsal Arkeoloji2,000,000,003,00
ARK 4225Avrupa Sanatının Kökeni 2,000,000,003,00
Alan Seçmeli Dersler VI
ARK 4206Bitirme Tezi II 2,000,000,003,00
ARK 4208Koroplastik Sanatı2,000,000,003,00
ARK 4210Roma İmparatorluğu Portre Sanatı 2,000,000,003,00
ARK 4212Anadolu’da Yerel Kültler2,000,000,003,00
ARK 4214Ticari Amphoralar2,000,000,003,00
ARK 4216Eski Yunanca VI2,000,000,003,00
ARK 4218Latince IV 2,000,000,003,00
ARK 4220Geç Roma Seramiği2,000,000,003,00
ARK 4222Roma Döneminde Akdeniz Ticareti2,000,000,003,00