1- Arkeolojinin temel kavramlarının doğru bir biçimde kavrayabilme.
2- Her türlü arkeolojik malzeme hakkında temel bilgilere sahip olarak çeşitli koşullarda farklı malzemeleri tanıyabilme, tanımlayabilme ve yorumlayabilme.
3- Arkeoloji bilimi tarihi ve farklı dönemlerde oluşmuş anlayışları bilerek arkeolojik kavramlara farklı açılardan yaklaşabilme ve objektif yorum yapabilme.
4- Karşılaşılan problemleri analiz etme, ilgili verileri bilimsel metotlara göre toplama ve değerlendirme, sonuçlara göre problem ile ilgili sonuç önerileri getirebilme.
5- Hem teorik hem de pratik çalışmalar ile farklı metotları aynı amaç için kullanabilme.
6- Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalar yaparak arkeoloji bilimine farklı kazanımlar sağlayabilme.
7- Hayat boyu öğrenmenin önemini kavrayarak Arkeoloji alanında güncel teknolojiyi izleme ve kendini geliştirme, dünyada bu konudaki gelişmeleri takip edebilme ve katkıda bulunabilme.
8- Çeşitli iletişim yöntemlerini kullanarak toplumu, Arkeoloji bilimi ve kültürel miras ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütebilme.
9- İlgi alanı ile ilgili çeşitli etkinlik ve toplantıları izlemek ve bunlara katılmak suretiyle güncel bilimsel verileri takip etme ve katkıda bulunabilme.
10- Arkeoloji ile ilgili mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olarak bilimsel çalışmaları doğru bir biçimde yürütebilme.
11- Arkeoloji alanında ilgili kişi ve kurumlar ile birlikte çalışma, bu kişi ve kurumlar ile çeşitli görüşler paylaşma ve sorunlar ile ilgili çözüm önerileri getirebilme.
12- Ekip çalışması içerisinde sorumluluk alma, problem çözme ve ortak bir amaç için çalışma deneyimi kazanabilme.
13- Bilimsel etik kurallarını gözetme ve buna göre hareket edebilme.