1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TBG 6601Tıbbi Biyoloji---18
TBG 6101Hücre Sinyal İletimi3006
SBE 6001Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği3006
Toplam60030
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TBG 6602Tıbbi Biyoloji---12
TBG 6102Hücre Ölüm Mekanizmaları3006
TBG 6104Sistem Biyolojisine Giriş3006
SBE 6806Seminer0006
Toplam60030
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
UZM 6000Uzmanlık Alanı0006
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme3006
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme3026
SBE 6000Tez Çalışması00012
Toplam60230
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması00024
UZM 6000Uzmanlık Alanı0006
Toplam00030
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması00024
UZM 6000Uzmanlık Alanı0006
Toplam00030
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması00024
UZM 6000Uzmanlık Alanı0006
Toplam00030
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması00024
UZM 6000Uzmanlık Alanı0006
Toplam00030
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması00024
UZM 6000Uzmanlık Alanı0006
Toplam00030
Tıbbi Biyoloji
TBG 6201Hücrenin Moleküler Biyolojisi3006
TBG 6203Genetik Kontrol Mekanizmaları3006
TBG 6219Hücre ve Doku Kültürü3006
TBG 6221Adli Tıpta DNA’nın Rolü3006
TBG 6223Hastalıklarda Genlerin Tayini3006
TBG 6225Eksozomlar3006
TBG 6227Kanserde Epigenetik Mekanizmalar3006
TBG 6229Yaşlanmada Hormonlar ve Uzun ömür3006
TBG 6231Uzun Kodlamayan RNA Biyolojisi3006
Tıbbi Biyoloji
TBG 6202Nükleik Asitlerin Yapısı ve İşlevi3006
TBG 6204İnsan Genom Yapısı3006
TBG 6208DNA Hasarı ve Tamir Mekanizmaları3006
TBG 6220RNA aktivasyonu3006
TBG 6222Kişiye Özgü Tıp3006
TBG 6224Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi3006
TBG 6226Moleküler Karsinogenezin Mekanizması3006
TBG 6228RNA’ların Terapötik Kullanımı3006