1- Tıbbi Biyoloji ve Genetik ile ilgili lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yapabilme becerisi kazanabilme
2- Hücre biyolojisi, moleküler biyoloji, moleküler genetik ve sitogenetik alanlarındaki literatür bilgilerini ve bu alanlardaki analiz yöntemlerini öğrenebilme, geliştirebilme ve uygulayabilme
3- Bağımsız düşünebilme, bilimsel hipotez kurma ve hipotezini kanıtlayabilmek için doğru yöntem ve becerilere ulaşabilme, çalışmayı yürütebilme ve sonuçlarını raporlayabilme
4- Bireysel ve takım halinde çalışma becerisine sahip olabilme, bilgilerini sözlü veya yazılı olarak etkin bir şekilde aktarabilme
5- Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirebilme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığını sürdürebilme
6- In vivo ve in vitro çalışmalarda multidisipliner yaklaşım geliştirebilme
7- Tıbbi Biyoloji alanında kullanılan tanıya yönelik yöntemleri, teorik ve pratik düzeyde sorumluluk alarak, uygulayabilme
8- Tıbbi Biyoloji ve Genetikle ilgili temel istatiksel yöntemlerin kullanım alanlarını öğrenebilme