1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
EBE 6005Ebelik Seçmeli Havuzu---12,00
EBE 6101Obstetrik Bakım Yönetimi3,000,000,006,00
EBE 6103Üreme Sağlığı Sorunları ve Bakım Yönetimi3,000,000,006,00
SBE 6001Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği3,000,000,006,00
Toplam9,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
EBE 6006Ebelik Seçmeli Havuzu---12,00
EBE 6102Doğumda İleri Uygulamalar3,000,000,006,00
EBE 6104Alternatif Doğum Teknikleri ve Yönetimi3,000,000,006,00
SBE 6806Seminer0,000,000,006,00
Toplam6,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme3,000,000,006,00
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme3,000,002,006,00
SBE 6000Tez Çalışması0,000,000,0012,00
Toplam6,000,002,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
Ebelik Seçmeli Havuzu
EBE 6201Kanıta Dayalı Ebelik Uygulamaları3,000,000,006,00
EBE 6203Sağlık Bakım Kuramları ve Felsefe3,000,000,006,00
EBE 6205Gebelikte Fizyopatolojik Değişiklikler3,000,000,006,00
EBE 6215Bioistatistik3,000,000,006,00
EBE 6207Sağlık Bakım Hizmetlerinde Etik3,000,000,006,00
EBE 6209Fetal Gelişim ve Organogenez3,000,000,006,00
EBE 6211 Gebelikte Acil Dahili Hastalıklar3,000,000,006,00
EBE 6213Gebelerde Kardiyopulmoner Resisütasyon3,000,000,006,00
Ebelik Seçmeli Havuzu
EBE 6202Gebelik ve İlaç Kullanımı3,000,000,006,00
EBE 6204Sağlık Göstergeleri ve Epidomiyoloji3,000,000,006,00
EBE 6206İleri Bioistatistik3,000,000,006,00
EBE 6208İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri3,000,000,006,00
EBE 6210Ana Çocuk Sağlığına Güncel Yaklaşımlar3,000,000,006,00
EBE 6212Ebelikte Aile Sağlığına Yaklaşım3,000,000,006,00
SBE 6202Yenilikçilik ve Proje Yönetimi3,000,000,006,00