1- Kanıt niteliği yüksek nitelikli araştırmalar ile mesleğin bilgi birikimini oluşturabilme
2- Ebelik kuramlarını geliştirilebilme
3- Ebelik etik kodlarını oluşturabilme
4- Ebelik eğitiminde aktif olarak yer alacak meslekten yetişen kendi akademisyenlerini oluşturabilme
5- Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6- Ekip lideri olarak gerekli yönetici niteliklerine sahip olabilme
7- Etkin eğitim methodları ile iyi bir eğitimci olmanın yanısıra eğitim programları oluşturabilme
8- Mesleki örgütlenmeyi güçlendirerek meslek üyeleri arasında gerekli işbirliği bilincini oluşturabilme
9- Ebelik alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
10- Ebelik alanındaki bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
11- Ebelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme, özgün bir konuyu araştırabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
12- Ebelik ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceri kazanmış olabilme.
13- Ebelik ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında etik ilkelere uygun davranabilme.
14- Ebelik ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlayarak ebelik alanındaki bilgileri artırabilme
15- Ebelik alanında sorunların çözümünde stratejik karar verebilme ve liderlik rolü üstlenebilme
16- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak ebelik ile ilgili yeni model ve yöntemler geliştirebilme.
17- Uzman kişiler ile ebelik alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme
18- Bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
19- Ebelik alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri takip edebilme.
20- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri bilebilme ve bu bilgileri birey, aile ve toplumun yararına kullanabilme.