1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SBF 1001Seçmeli Ders I---2,00
FEB 1101Ebeliğe Giriş2,000,000,002,00
SBF 1101Anatomi3,000,000,004,00
FEB 1103Histoloji-Embriyoloji2,000,000,002,00
SBF 1103Fizyoloji2,000,000,003,00
SBF 1105Biyokimya2,000,000,003,00
FEB 1105Ebelik Esasları I4,000,002,006,00
TDL 1111.Türk Dili I2,000,000,002,00
FEB 1131Üniversite Yaşamına Geçiş1,000,000,002,00
SBF 1107İş Sağlığı ve Güvenliği1,000,000,002,00
YDI 1121.Yabancı Dil - İngilizce I2,000,000,002,00
Toplam21,000,002,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SBF 1002Seçmeli Ders II---2,00
SBF 1102Patoloji 2,000,000,003,00
SBF 1104Mikrobiyoloji1,000,000,002,00
SBF 1106Parazitoloji1,000,000,001,00
FEB 1102Ebelik Esasları II4,000,000,006,00
FEB 1104Ebelik Esasları Uygulaması II0,000,008,006,00
TDL 1112Türk Dili II2,000,000,002,00
YDI 1122.Yabancı Dil - İngilizce II2,000,000,002,00
FEB 1106Tıbbi Terminoloji2,000,000,002,00
FEB 1108Genetik1,000,000,002,00
FEB 1000Staj 0,000,0080,002,00
Toplam15,000,0088,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FEB 1300Seçmeli Alan Bilgisi-I---2,00
FEB 2101Psikoloji2,000,000,003,00
FEB 2103Farmakoloji2,000,000,003,00
FEB 2105Sağlık Sosyolojisi2,000,000,002,00
FEB 2107Normal Gebelik4,000,000,004,00
FEB 2109Normal Gebelik Uygulaması0,000,004,005,00
FEB 2111Hastalık Bilgisi4,000,000,004,00
FEB 2113Hastalık Bilgisi Uygulaması0,000,006,005,00
AİT 1101.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,002,00
Toplam16,000,0010,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FEB 1400Seçmeli Alan Bilgisi II---2,00
AİT 1102.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,002,00
SBF 2102İlkyardım ve Acil Bakım2,000,000,003,00
FEB 2102Bulaşıcı Hastalıklar2,000,000,002,00
FEB 2104Beslenme2,000,000,003,00
FEB 2106Riskli Gebelik4,000,000,005,00
FEB 2108Riskli Gebelik Uygulaması0,000,006,006,00
FEB 2110Kişilerarası İlişkiler2,000,000,002,00
FEB 2112Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı1,000,002,002,00
FEB 2000Staj I0,000,0080,003,00
Toplam15,000,0088,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FEB 1500Seçmeli Alan Bilgisi III---2,00
SBF 3101Biyoistatistik2,000,000,003,00
FEB 3101Epidemiyoloji ve Araştırma Yöntemleri2,000,000,003,00
FEB 3103Normal Doğum ve Doğum Sonrası4,000,000,005,00
FEB 3105Normal Doğum ve Doğum Sonrası Uygulaması0,000,006,006,00
FEB 3107Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları4,000,000,005,00
FEB 3109Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulaması0,000,006,006,00
Toplam12,000,0012,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FEB 1600Seçmeli Alan Bilgisi IV ---2,00
FEB 3102Uygulamalı Epidemiyoloji3,000,000,003,00
FEB 3104Ebelik Etiği2,000,000,002,00
FEB 3106Aile Planlaması4,000,000,004,00
FEB 3108Ebelikte Öğretim4,000,000,004,00
FEB 3110Riskli Doğum ve Doğum Sonrası4,000,000,005,00
FEB 3112Riskli Doğum ve Doğum Sonrası Uygulaması0,000,008,006,00
FEB 3000Staj II0,000,0099,004,00
Toplam17,000,00107,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FEB 1700Seçmeli Alan Bilgisi V---2,00
FEB 4101Ruh Sağlığı ve Hastalıkları4,000,000,004,00
FEB 4103Toplum Sağlığı Ebeliği4,000,000,004,00
FEB 4105Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri4,000,000,004,00
FEB 4107Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri Uygulaması0,000,006,005,00
FEB 4109Ebelikte Yönetim2,000,000,002,00
FEB 4111Kadın Sağlığı ve Hastalıkları4,000,000,004,00
FEB 4113Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uygulaması0,000,006,005,00
Toplam18,000,0012,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FEB 1800Seçmeli Alan Bilgisi VI---2,00
FEB 4102Doğum Bilgisi İntörnlüğü2,000,0016,0014,00
FEB 4104Toplum Sağlığı Ebeliği İntörnlüğü2,000,0016,0014,00
Toplam4,000,0032,0030,00
Seçmeli Ders I
SBF 1201Sinema1,000,001,002,00
SBF 1209Yüzme 1,000,001,002,00
SBF 1207Voleybol 1,000,001,002,00
SBF 1205Basketbol 1,000,001,002,00
SBF 1203Diksiyon ve Yazılı Anlatım 1,000,001,002,00
SBF 1213Masa Tenisi 1,000,001,002,00
SBF 1215Step - Aerobik 1,000,001,002,00
SBF 1217Plates 1,000,001,002,00
SBF 1225Güzel Sanatlar-Halk Oyunları1,000,001,002,00
SBF 1227Güzel Sanatlar-Müzik1,000,001,002,00
SBF 1211Tenis 1,000,001,002,00
SBF 1231Akademik Türkçe1,000,001,002,00
SBF 1229Resim1,000,001,002,00
SBF 1233Teknoloji Bağımlılığı2,000,000,002,00
FHB 1235Teknoloji Bağımlılığı ve Hemşirelik1,000,001,002,00
Seçmeli Ders II
SBF 1206Sinema 1,000,001,002,00
SBF 1208Diksiyon ve Yazılı Anlatım1,000,001,002,00
SBF 1210Basketbol 1,000,001,002,00
SBF 1212Voleybol 1,000,001,002,00
SBF 1214Yüzme 1,000,001,002,00
SBF 1216Tenis 1,000,001,002,00
SBF 1218Masa Tenisi 1,000,001,002,00
SBF 1220Step - Aerobik 1,000,001,002,00
SBF 1222Plates 1,000,001,002,00
SBF 1230Güzel Sanatlar-Halk Oyunları1,000,001,002,00
SBF 1232Güzel Sanatlar-Müzik1,000,001,002,00
SBF 1236Akademik Türkçe1,000,001,002,00
SBF 1234Resim1,000,001,002,00
SBF 1238Teknoloji Bağımlılığı2,000,000,002,00
FHB 1236Teknoloji Bağımlılığı ve Hemşirelik1,000,001,002,00
Seçmeli Alan Bilgisi-I
SBF 2201İşaret Dili2,000,000,003,00
FEB 2201Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Ebelik 2,000,000,002,00
FEB 2203Gelişim ve Öğrenme2,000,000,002,00
Seçmeli Alan Bilgisi II
FEB 2202Ebelik Süreci2,000,000,002,00
FEB 2206Sosyal Sorumluluk Projeleri2,000,000,002,00
FEB 2210Prekonsepsiyonel Danışmanlık2,000,000,002,00
FEB 2208Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Ebelik 2,000,000,002,00
FEB 2204Kişisel Gelişim 2,000,000,002,00
Seçmeli Alan Bilgisi III
FEB 3203Transkültürel Ebelik 2,000,000,002,00
FEB 3207İnfertilitede Yeni Yaklaşımlar2,000,000,002,00
FEB 3211Mesleki İngilizce I2,000,000,002,00
FEB 3215Güvenli Ebeveynlik Uygulamaları2,000,000,002,00
FEB 3213Eleştirel Düşünme2,000,000,003,00
FEB 3201Doğuma Hazırlık2,000,000,002,00
FEB 3205Üreme Sağlığı2,000,000,002,00
FEB 3209Doğumun Yönetiminde Tamamlayıcı ve Destekliyici Uygulamalar2,000,000,002,00
Seçmeli Alan Bilgisi IV
FEB 3204Kanıta Dayalı Bakım2,000,000,002,00
FEB 3206Uygulamalı İstatistik2,000,000,002,00
FEB 3208Ürojinekoloji2,000,000,002,00
FEB 3210Mesleki İngilizce II2,000,000,002,00
FEB 3214Doğum Yönetiminde Tamamlayıcı Tedaviler ve Destekleyici Bakım 2,000,000,002,00
FEB 3212Doğuma Hazırlık2,000,000,002,00
Seçmeli Alan Bilgisi V
FEB 4201Mesleki Gelişim ve Örgütlenme2,000,000,002,00
FEB 4203Genetik Danışmanlık2,000,000,002,00
FEB 4207Kadın Sağlığı ve Sosyal Konular2,000,000,002,00
FEB 4209Mesleki İngilizce III2,000,000,002,00
FEB 4213Adli Ebelik 2,000,000,002,00
FEB 4211Emzirme Danışmanlığı 2,000,000,002,00
FEB 4205Eleştirel Düşünme2,000,000,002,00
Seçmeli Alan Bilgisi VI
FEB 4204Yenidoğan Resüsitasyonu2,000,000,002,00
FEB 4206Embriyonik-Fetal Büyüme ve Gelişme2,000,000,002,00
FEB 4208Mesleki İngilizce IV2,000,000,002,00
FEB 4212Sağlıkta Yapay Zeka2,000,000,002,00
FEB 4214Obstetrik ve Jinekolojik Aciller2,000,000,002,00
FEB 4202Sağlık Politikaları2,000,000,002,00
FEB 4210Sağlık Hizmetlerinde Kalite2,000,000,002,00