1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SBF 1001Seçmeli Ders I---2
FEB 1101Ebeliğe Giriş2002
SBF 1101Anatomi3004
FEB 1103Histoloji-Embriyoloji2002
SBF 1103Fizyoloji2003
SBF 1105Biyokimya2003
TDL 1111.Türk Dili I2002
SBF 1107İş Sağlığı ve Güvenliği1002
YDI 1121.Yabancı Dil - İngilizce I2002
FEB 1107Ebelik Esasları I4025
FEB 1109 Üniversite Yaşamına Geçiş1001
FEB 1111Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı2002
Toplam230230
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SBF 1002Seçmeli Ders II---2
SBF 1102Patoloji 2003
SBF 1104Mikrobiyoloji1002
SBF 1106Parazitoloji1001
FEB 1102Ebelik Esasları II4006
FEB 1104Ebelik Esasları Uygulaması II0086
TDL 1112.Türk Dili II2002
YDI 1122.Yabancı Dil - İngilizce II2002
FEB 1106Tıbbi Terminoloji2002
FEB 1108Genetik1002
FEB 1000Staj 0002
Toplam150830
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FEB 1300ÜSD / Seçmeli Alan Bilgisi I---3
FEB 2103Farmakoloji2003
FEB 2107Normal Gebelik4004
FEB 2109Normal Gebelik Uygulaması0045
FEB 2111Hastalık Bilgisi4004
FEB 2113Hastalık Bilgisi Uygulaması0065
AİT 1101.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2002
FEB 2115Psikoloji2002
FEB 2117Kişilerarası İlişkiler2002
Toplam1601030
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FEB 1400Seçmeli Alan Bilgisi II---2
FSH 2000Fakülte Seçmeli Havuzu---3
AİT 1102.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2002
FEB 2102Bulaşıcı Hastalıklar2002
FEB 2108Riskli Gebelik Uygulaması0066
FEB 2000Staj I0003
FEB 2114Beslenme2002
FEB 2116İlkyardım ve Acil Bakım2002
FEB 2118Riskli Gebelik4004
FEB 2120Aile Planlaması4004
Toplam160630
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FEB 1500Seçmeli Alan Bilgisi III---2
SBF 3101Biyoistatistik2003
FEB 3101Epidemiyoloji ve Araştırma Yöntemleri2003
FEB 3103Normal Doğum ve Doğum Sonrası4005
FEB 3115Normal Doğum ve Doğum Sonrası Uygulaması0086
FEB 3111Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı4005
FEB 3113Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı Uygulaması0086
Toplam1201630
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FEB 1600Seçmeli Alan Bilgisi IV ---2
FEB 3102Uygulamalı Epidemiyoloji3003
FEB 3104Ebelik Etiği2002
FEB 3110Riskli Doğum ve Doğum Sonrası4005
FEB 3112Riskli Doğum ve Doğum Sonrası Uygulaması0086
FEB 3114Sağlık Sosyolojisi 2002
FEB 3116Ebelikte Öğretim4005
FEB 3001Staj II0005
Toplam150830
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FEB 1700Seçmeli Alan Bilgisi V---2
FEB 4103Toplum Sağlığı Ebeliği4004
FEB 4105Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri4004
FEB 4109Ebelikte Yönetim2002
FEB 4111Kadın Sağlığı ve Hastalıkları4004
FEB 4121Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uygulaması0085
FEB 4115Ruh Sağlığı 3003
FEB 4117Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri Uygulaması0086
Toplam1701630
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FEB 1800Seçmeli Alan Bilgisi VI---2
FEB 4106Doğum Bilgisi Uygulaması201614
FEB 4108Toplum Sağlığı Ebeliği Uygulaması 201614
Toplam403230
Seçmeli Ders I
SBF 1209Yüzme 1012
SBF 1207Voleybol 1012
SBF 1205Basketbol 1012
SBF 1203Diksiyon ve Yazılı Anlatım 1012
SBF 1213Masa Tenisi 1012
SBF 1215Step - Aerobik 1012
SBF 1217Plates 1012
SBF 1225Güzel Sanatlar-Halk Oyunları1012
SBF 1227Güzel Sanatlar-Müzik1012
SBF 1211Tenis 1012
SBF 1229Resim1012
SBF 1233Teknoloji Bağımlılığı2002
Seçmeli Ders II
SBF 1208Diksiyon ve Yazılı Anlatım1012
SBF 1210Basketbol 1012
SBF 1212Voleybol 1012
SBF 1214Yüzme 1012
SBF 1216Tenis 1012
SBF 1218Masa Tenisi 1012
SBF 1220Step - Aerobik 1012
SBF 1222Plates 1012
SBF 1230Güzel Sanatlar-Halk Oyunları1012
SBF 1232Güzel Sanatlar-Müzik1012
SBF 1236Akademik Türkçe1012
SBF 1234Resim1012
SBF 1238Teknoloji Bağımlılığı2002
ÜSD / Seçmeli Alan Bilgisi I
SBF 2201İşaret Dili2003
FEB 2205Kişisel Gelişim 2003
Seçmeli Alan Bilgisi II
FEB 2202Ebelik Süreci2002
FEB 2206Sosyal Sorumluluk Projeleri2002
FEB 2208Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Ebelik 2002
Fakülte Seçmeli Havuzu
FSD 2002Akademik Türkçe 2003
FSD 2008Madde Bağımlılığı2003
FSD 2010Gelişim ve Öğrenme2003
FSD 2012Atılganlık Eğitimi2003
FSD 2016Kariyer Yönetimi2003
FSD 2018Çatışma Çözme ve Arabuluculuk2003
FSD 2024Sağlık İletişimi2003
FSD 2026Şiddeti Tanımak ve Şiddetle Mücadele2003
FSD 2028Çocuk Hakları2003
FSD 2030Üreme Sağlığı2003
FSD 2032Medya Okuryazarlığı2003
FSD 2034Sağlıkta İnovasyon2003
FSD 2036Sağlık Politikaları2003
FSD 2038Yoğun Bakım Hemşireliği2003
FSD 2042Diyabet Hemşireliği2003
FSD 2044Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma2003
FSD 2046Ameliyathane Hemşireliği2003
FSD 2048Toplumsal Cinsiyet Eşitliği2003
FSD 2052Sosyal Sorumluluk Projeleri2003
FSD 2054Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım Uygulamaları2003
FSD 2050İşaret Dili2003
FSD 2072İş Sağlığı ve Güvenliği2003
Seçmeli Alan Bilgisi III
FEB 3203Transkültürel Ebelik 2002
FEB 3207İnfertilitede Yeni Yaklaşımlar2002
FEB 3211Mesleki İngilizce I2002
FEB 3213Eleştirel Düşünme2003
FEB 3201Doğuma Hazırlık2002
Seçmeli Alan Bilgisi IV
FEB 3204Kanıta Dayalı Bakım2002
FEB 3206Uygulamalı İstatistik2002
FEB 3208Ürojinekoloji2002
FEB 3210Mesleki İngilizce II2002
FEB 3214Doğum Yönetiminde Tamamlayıcı Tedaviler ve Destekleyici Bakım 2002
FEB 3212Doğuma Hazırlık2002
Seçmeli Alan Bilgisi V
FEB 4201Mesleki Gelişim ve Örgütlenme2002
FEB 4203Genetik Danışmanlık2002
FEB 4207Kadın Sağlığı ve Sosyal Konular2002
FEB 4209Mesleki İngilizce III2002
FEB 4211Emzirme Danışmanlığı 2002
FEB 4205Eleştirel Düşünme2002
Seçmeli Alan Bilgisi VI
FEB 4204Yenidoğan Resüsitasyonu2002
FEB 4206Embriyonik-Fetal Büyüme ve Gelişme2002
FEB 4208Mesleki İngilizce IV2002
FEB 4202Sağlık Politikaları2002
FEB 4210Sağlık Hizmetlerinde Kalite2002