1- Ebelik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, davranışlara sahip olabilme ve etik, yasal, mesleki sorumluluklarını yerine getirebilme
2- Atatürk ilkelerine bağlı, kültürel yönden donanımlı, özgüveni yüksek bir birey olabilme
3- Türk dili ve yabancı dil temel dil bilgisi kurallarını tanımlayabilme ve kullanabilme
4- İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını ve bu sistemlerin birbiriyle olan ilişkilerini mesleki uygulamalarında kullanabilme.
5- Gebelik tanısı koyabilme ve normal gebeliği takip edebilme
6- Normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırabilme
7- Doğum sonu anne ve yenidoğan izlemi yapabilme
8- Gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde görülebilecek risk durumlarını belirleyebilme, uygun girişimlerde bulunabilme ve gerektiğinde sevk edebilme.
9- Aile planlaması danışmanlığı yapabilme
10- Profesyonel ebelik hizmetlerini sunabilme
11- Ebelik uygulamalarında bilgi ve becerilerini kanıta dayalı olarak kullanabilme
12- Etkili iletişim kurabilme ve çok disiplinli takım çalışması yapabilme
13- Bilimsel araştırmalar yapabilme ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme
14- Profesyonel gelişime katkıda bulunacak etkinliklerde yer alabilme
15- Ulusal ve uluslararası mesleki örgütler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapabilme
16- Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini sağlayabilme
17- Birey, kadın, gebe, aile ve topluma yönelik eğitim etkinlikleri yürütebilme
18- Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanabilme
19- Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanabilme