1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SDG 1201Seçmeli Ders I---1,00
UBF 1103Ekonominin Temelleri I3,000,000,005,00
UBF 1101Finansal Muhasebe I3,000,000,005,00
UBF 1105Matematik3,000,000,004,00
UBF 1107İşletme Yönetimi3,000,000,005,00
UBF 1109Hukukun Temel Kavramları2,000,000,003,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,002,00
TDL 1111Türk Dili - I2,000,000,001,00
YDI 1221English Reading and Writing Skills I3,000,000,003,00
ITF 1107Akademik ve Sosyal Oryantasyon I1,000,002,001,00
Toplam22,000,002,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SDG 1202Seçmeli Ders II---1,00
UBF 1102Finansal Muhasebe II3,000,000,005,00
UBF 1104Ekonominin Temelleri II3,000,000,005,00
UBF 1106Yönetim ve Organizasyon3,000,000,004,00
UBF 1108Finans Matematiği 3,000,000,005,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II2,000,000,002,00
TDL 1112Türk Dili II2,000,000,001,00
YDI 1122Englısh Readıng And Wrttıng Skılls II3,000,000,003,00
ITF 1108Uluslararası Ticaret3,000,000,003,00
ITF 1110Akademik ve Sosyal Oryantasyon II1,000,000,001,00
Toplam23,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TSD 2201ELECTIVE COURSES I---6,00
UBS 2201SEÇMELİ DERSLER I (Fakülte Seçmeli)---3,00
ITF 2103Financial Management I3,000,000,006,00
ITF 2105İhracat ve İthalat İşlemleri3,000,000,004,00
ITF 2107Pazarlama İlkeleri3,000,000,004,00
ITF 2109Para Teorisi ve Politikası3,000,000,004,00
UBF 2107İstatistik I3,000,000,003,00
Toplam15,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TSD 2202ELECTIVE COURSES II---6,00
UBS 2202SEÇMELİ DERSLER II (Fakülte Seçmeli)---3,00
ITF 2104Financial Management II3,000,000,006,00
ITF 2106Uluslararası İşletmecilik3,000,000,004,00
ITF 2108Borçlar Hukuku3,000,000,004,00
ITF 2110Uluslararası Pazarlama3,000,000,004,00
UBF 2106İstatistik II3,000,000,003,00
Toplam15,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TSD 3201ELECTIVE COURSES III---12,00
TSD 3203Seçmeli Dersler I (Bölüm Seçmeli)---3,00
TSD 3431SEÇMELİ DERSLER I (Üniversite Seçmeli)---3,00
ITF 3101Gümrük Mevzuatı ve İşlemleri I3,000,000,003,00
ITF 3103Uluslararası İktisat3,000,000,003,00
ITF 3105International Finance3,000,000,006,00
Toplam9,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TSD 3202ELECTIVE COURSES IV---12,00
TSD 3204Seçmeli Dersler II (Bölüm)---3,00
TSD 3432SEÇMELİ DERSLER II (Üniversite)---3,00
ITF 3102Gümrük Mevzuatı ve İşlemleri II3,000,000,003,00
ITF 3104Ticari İşletme Hukuku3,000,000,003,00
ITF 3106Turkey-EU Relations3,000,000,006,00
Toplam9,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TSD 4201ELECTIVE COURSES V---6,00
TSD 4203Seçmeli Dersler III (Bölüm)---6,00
ITF 4101International Logistics Management3,000,000,006,00
ITF 4103Foreign Trade in Practice3,000,000,006,00
ITF 4105Uluslararası Ticaret ve Finans Araştırma Projesi3,000,000,004,00
İSU 4107Sosyal Sorumluluk Projesi1,000,001,002,00
Toplam10,000,001,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SSP 4102İş Yeri Uygulama Eğitimi0,000,000,0030,00
Toplam0,000,000,0030,00
Seçmeli Ders I
BED 1131Beden Eğitimi I1,000,000,001,00
GSR 1131Güzel Sanatlar I-Resim1,000,000,001,00
GSM 1131Güzel Sanatlar I-Müzik1,000,000,001,00
Seçmeli Ders II
BED 1132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
GSM 1132Güzel Sanatlar II-Müzik1,000,000,001,00
GSR 1132Güzel Sanatlar II-Resim1,000,000,001,00
ELECTIVE COURSES I
ITF 2207Introduction to International Trade3,000,000,006,00
ITF 2209International Regional Studies3,000,000,006,00
ITF 2211Emerging Markets3,000,000,006,00
ITF 2213International Economic Policy3,000,000,006,00
SEÇMELİ DERSLER I (Fakülte Seçmeli)
UBF 2201İş Hayatı için İngilizce I2,000,000,003,00
UBF 2203Hizmet İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi2,000,000,003,00
UBF 2205İş Sağlığı ve Güvenliği2,000,000,003,00
UBF 2207İnsan Kaynakları Yönetimi2,000,000,003,00
UBF 2209Kurumsal Yönetim2,000,000,003,00
UBF 2211Teknoloji Yönetimi2,000,000,003,00
UBF 2213İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku2,000,000,003,00
UBF 2215Yenilik ve Rekabet Ekonomisi2,000,000,003,00
UBF 2217Etkili Sunum Teknikleri2,000,000,003,00
UBF 2219Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi2,000,000,003,00
UBF 2221AB Fonları ve Proje Yönetimi2,000,000,003,00
UBF 2223Bilgi Güvenliği Yönetimi2,000,000,003,00
UBF 2225Temel Bilgisayar Kullanımı2,000,000,003,00
UBF 2227Dijital Sistemler2,000,002,003,00
ELECTIVE COURSES II
ITF 2212International Sales Managemenet3,000,000,006,00
ITF 2214Global Economics3,000,000,006,00
ITF 2216Introduction to International Logistics3,000,000,006,00
ITF 2218Introduction to Finance3,000,000,006,00
SEÇMELİ DERSLER II (Fakülte Seçmeli)
UBF 2202İş Hayatı için İngilizce II2,000,000,003,00
UBF 2204Davranış Bilimleri2,000,000,003,00
UBF 2206Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama2,000,000,003,00
UBF 2208Marka Yönetimi2,000,000,003,00
UBF 2210İnovasyon Yönetimi2,000,000,003,00
UBF 2212Hizmet İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetim2,000,000,003,00
UBF 2214Yönetim Bilgi Sistemleri2,000,000,003,00
UBF 2216Araştırma Yöntemleri2,000,000,003,00
UBF 2218Halkla İlişkiler2,000,000,003,00
UBF 2220Vergi Ahlakı ve Sorumluluğu2,000,000,003,00
UBF 2222E-Muhasebe Uygulamaları2,000,000,003,00
UBF 2224Örgütsel İletişim2,000,000,003,00
UBF 2226Liderlik ve Ekip Çalışması2,000,000,003,00
ELECTIVE COURSES III
ITF 3233International Supply Chain Management3,000,000,006,00
ITF 3235International Relations I3,000,000,006,00
ITF 3237Economic Integrations3,000,000,006,00
ITF 3239International Trade and Economic Development3,000,000,006,00
Seçmeli Dersler I (Bölüm Seçmeli)
ITF 3201Deniz Ticareti2,000,000,003,00
ITF 3203Tarımsal Dış Ticaret2,000,000,003,00
ITF 3205Zaman ve Stres Yönetimi2,000,000,003,00
ITF 3209Dış Ticaret İşlemlerinin Vergilendirilmesi2,000,000,003,00
ITF 3211Endüstri İlişkileri2,000,000,003,00
ITF 3215Pazarlama Araştırması2,000,000,003,00
ITF 3217Şirketler Hukuku2,000,000,003,00
ITF 3219Kariyer Yönetimi2,000,000,003,00
ITF 3221Türk Vergi Sistemi2,000,000,003,00
ITF 3223Müzareke Teknikleri ve Uluslararası Değerler2,000,000,003,00
UBF 3201Finansal Ekonometri I2,000,000,003,00
UBF 3215Maliyet ve Yönetim Muhasebesi2,000,000,003,00
YDA 3221Almanca I2,000,000,003,00
YDA 3225Arapça I2,000,000,003,00
FBB 3205Bankalarda Şube Yönetimi2,000,000,003,00
FBB 3211Türkiye Ekonomisi2,000,000,003,00
YDA 3223Rusça I2,000,000,003,00
SEÇMELİ DERSLER I (Üniversite Seçmeli)
USD 3231Finansal Okuryazarlık2,000,000,003,00
ELECTIVE COURSES IV
ITF 3234Global Marketing Strategies3,000,000,006,00
ITF 3236International Relations II3,000,000,006,00
ITF 3238Accoounting for Foreign Trade3,000,000,006,00
ITF 3240Financial Markets & Institutions3,000,000,006,00
Seçmeli Dersler II (Bölüm)
ITF 3202Girişimcilik2,000,000,003,00
ITF 3204Ulus. Ticaret Anlaşmazlıkları ve Tahkim2,000,000,003,00
ITF 3206Uluslararası Pazar Araştırma Yöntemleri2,000,000,003,00
ITF 3208Dış Ticaretin Finansmanı2,000,000,003,00
ITF 3210Finansal Krizler ve Kriz Yönetimi2,000,000,003,00
ITF 3212Dış Tic. İşlm. Risk ve Sigortacılık2,000,000,003,00
ITF 3214Tüketici Davranışları2,000,000,003,00
ITF 3218Üçüncü Sektör İşletmeler2,000,000,003,00
UBF 3202Finansal Ekonometri II2,000,000,003,00
FBB 3108İslam Ekonomisi ve Finansı2,000,000,003,00
FBB 3211Türkiye Ekonomisi2,000,000,003,00
FBB 3210Suç Piyasaları ve Ekonomisi2,000,000,003,00
YDA 3222Almanca II2,000,000,003,00
YDA 3224Rusça II2,000,000,003,00
YDA 3226Arapça II2,000,000,003,00
SEÇMELİ DERSLER II (Üniversite)
USD 3232Dış Ticaret Yönetimi2,000,000,003,00
ELECTIVE COURSES V
ITF 4231Trade Negotiation and Diplomacy3,000,000,006,00
ITF 4233Multinational Corporations and Foreign Investments3,000,000,006,00
ITF 4235Derivate Instruments & Hedging3,000,000,006,00
ITF 4237Investment Projects Analysis and Portfolio Management3,000,000,006,00
Seçmeli Dersler III (Bölüm)
ITF 4203Serbest Bölge Uygulamaları2,000,000,003,00
ITF 4205Elektronik Ticaret2,000,000,003,00
ITF 4207Karşılaştırmalı Dünya Ekonomisi2,000,000,003,00
ITF 4209İş Hukuku2,000,000,003,00
ITF 4213Asya ve Afrika Ülke Etüdleri2,000,000,003,00
UBF 4107Uluslararası Bankacılık2,000,000,003,00
ITF 4201Uygarlık Tarihi ve Ticaret2,000,000,003,00
ITF 4217Uluslararası Ticaret Politikası ve Uluslararası Entegrasyonlar2,000,000,003,00
ITF 4221Dış Tic.Kalite Çevre ve Güv.Uygul.2,000,000,003,00
UBF 4217Finansal Modelleme2,000,000,003,00
YDA 4221Almanca III2,000,000,003,00
YDA 4223Rusça III2,000,000,003,00
YDA 4225Arapça III2,000,000,003,00
UBF 4219Stratejik Yönetim2,000,000,003,00