1- Uluslararası ticaret işletmelerinin kuruluş ve işleyişi ile ilgili teorik ve pratik bilgilere sahip olabilme.
2- İthalat, ihracat ve gümrük işlerinde gerekli prosedürel işlemleri yapabilme.
3- Küresel ekonomiler, uluslararası ortak pazarlar ve uluslararası kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
4- Dış ticaret uygulamalarında hukuksal düzenlemelere hakim olabilme ve takip edebilme.
5- Lojistik yönetimi ile tedarik zinciri faaliyetlerini uluslararası boyutta gerçekleştirebilme.
6- Uluslararası pazarlama alanında çalıştığı kurumda yeni ve yaratıcı çözümler ortaya koyabilme.
7- Ulusal ve uluslararası finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmeleri takip edip yorumlayabilme.
8- Dış ticaret firmalarının karşılaşabileceği riskleri değerlendirmek ve bu riskleri yönetebilecek kararlar verebilme.
9- Veri toplamak ve analiz etmek için mevcut kaynakları etkin şekilde kullanıp, bulgulardan doğru çıkarımlar yapabilme.
10- Farklı kültürlerden kişilerle küresel düzeyde sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilme.
11- Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip olabilme.
12- Uluslararası çevredeki politik ve yasal güçleri anlayabilme.
13- Ulusal ve uluslararası çevredeki güncel ekonomik sorunları kavrama, yorumlama ve öngörüde bulunma becerisini kazanabilme.
14- Mesleki çalışmalarında bildiği yabancı dilleri kullanabilme.
15- Uluslararası ticaret şirketlerinin stratejilerinin küresel açıdan planlayabilme ve uygulayabilme
16- Hızla değişen küresel iş ortamındaki değişimlere uyum sağlayabilme ve yaşam boyu öğrenmenin farkında olabilme.
17- Sosyal sorumluluk ve mesleki etik standartları konularında farkındalık kazandırabilme.