1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
PSD 1201Ortak Zorunlu Seçmeli Ders Grubu I ---1,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,002,00
TDL 1111Türk Dili I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I2,000,000,002,00
PSI 1101Psikolojiye Giriş I3,000,000,004,00
PSI 1103Bilim Felsefesi3,000,000,004,00
PSI 1105İstatistiğe Giriş I 2,000,000,005,00
PSI 1107 Biyopsikoloji I 4,000,000,005,00
PSI 1109Bilgisayara Giriş I 2,000,000,003,00
PSI 1111Kariyer Planlama 1,000,000,002,00
Toplam21,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
PSD 1202Ortak Zorunlu Seçmeli Ders Grubu II ---1,00
YDI 1122Yabancı Dil II2,000,000,002,00
TDL 1112Türk Dili II2,000,000,002,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,002,00
PSI 1102Psikolojiye Giriş II4,000,000,005,00
PSI 1104Mesleki Terminoloji 3,000,000,005,00
PSI 1106İstatistiğe Giriş II2,000,000,005,00
PSI 1108Biyopsikoloji II 4,000,000,005,00
PSI 1110Bilgisayara Giriş II 2,000,000,003,00
Toplam21,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
PSD 2201Alan Seçmeli Ders Grubu I ---8,00
PSI 2101Öğrenme Psikolojisi 3,000,000,005,00
PSI 2103Klinik Psikoloji 3,000,000,004,00
PSI 2105Gelişim Psikolojisi I 3,000,000,004,00
PSI 2107Sosyal Psikolopji I 3,000,000,004,00
PSI 2109Bilgisayar Uygulamalı İstatistik I 2,000,002,005,00
Toplam14,000,002,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
PSD 2202Alan Seçmeli Ders Grubu II---8,00
PSI 2102Duyum ve Algı3,000,000,005,00
PSI 2104Klinik Görüşme ve Gözlem Teknikleri2,000,002,004,00
PSI 2106Gelişim Psikolojisi II3,000,000,004,00
PSI 2108Sosyal Psikoloji II3,000,000,004,00
PSI 2110Bilgisayar Uygulamalı İstatistik II2,000,002,005,00
Toplam13,000,004,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
PSD 3201Alan Seçmeli Ders Grubu III---12,00
PSI 3101Psikolojide Araştırma Yöntemleri I3,000,000,005,00
PSI 3103Psikometri I3,000,000,005,00
PSI 3105Psikopatoloji I3,000,000,004,00
PSI 3107Bilişsel Psikoloji3,000,000,004,00
Toplam12,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
PSD 3202Alan Seçmeli Ders Grubu IV---12,00
PSI 3102Psikolojide Araştırma Yöntemleri II3,000,000,005,00
PSI 3104Psikometri II3,000,000,005,00
PSI 3106Psikopatoloji II3,000,000,004,00
PSI 3108Deneysel Psikoloji2,000,002,004,00
Toplam11,000,002,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
PSD 4201Alan Seçmeli Ders Grubu V---16,00
PSD 4203Alan Dışı Seçmeli Ders Grubu I---3,00
PSI 4101Kişilik Kuramları3,000,000,006,00
PSI 4103Teknoloji Bağımlılığı3,000,000,005,00
Toplam6,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
PSD 4202Alan Seçmeli Ders Grubu IV---16,00
PSD 4204Alan Dışı Seçmeli Ders Grubu II ---3,00
PSI 4102Psikolojide Meslek Etiği3,000,000,005,00
PSI 4104Psikoloji Tarihi 3,000,000,006,00
Toplam6,000,000,0030,00
Ortak Zorunlu Seçmeli Ders Grubu I
GSM 1131Güzel Sanatlar - Müzik I1,000,000,001,00
GSR 1131Güzel Sanatlar - Resim I1,000,000,001,00
GSH 1131Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I1,000,000,001,00
BED 1131Beden Eğitimi I1,000,000,001,00
Ortak Zorunlu Seçmeli Ders Grubu II
GSM 1132Güzel Sanatlar - Müzik II1,000,000,001,00
GSR 1132Güzel Sanatlar - Resim II1,000,000,001,00
GSH 1132Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II1,000,000,001,00
BED 1132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
Alan Seçmeli Ders Grubu I
PSI 2211 Kişiler Arası İlişkiler ve İletişim (S)3,000,000,004,00
PSI 2213Pozitif Psikoloji (S)3,000,000,004,00
PSI 2215Hayvan Davranışı (S)3,000,000,004,00
PSI 2217Sosyolojiye Giriş (S)3,000,000,004,00
Alan Seçmeli Ders Grubu II
PSI 2212Şiddetin Psikolojik Kökenleri (S)3,000,000,004,00
PSI 2214Psikolojide Seçme Metinler (S)3,000,000,004,00
PSI 2216Sosyal Biliş (S)3,000,000,004,00
PSI 2218Spor Psikolojisi (S)3,000,000,004,00
Alan Seçmeli Ders Grubu III
PSI 3209Grup Dinamikleri (S)3,000,000,004,00
PSI 3211Çocuk İhmali ve İstismarı (S)3,000,000,004,00
PSI 3213Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (S)3,000,000,004,00
PSI 3215Stres Yönetimi (S)3,000,000,004,00
PSI 3217Deneysel Sosyal Psikoloji (S)3,000,000,004,00
PSI 3219Özel Eğitim (S)3,000,000,004,00
PSI 3221Trafik Psikolojisi (S)3,000,000,004,00
Alan Seçmeli Ders Grubu IV
PSI 3210Duygu ve Biliş (S)3,000,000,004,00
PSI 3212Kültürlerarası Psikoloji (S)3,000,000,004,00
PSI 3214Sağlık Psikolojisi (S)3,000,000,004,00
PSI 3216Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (S)3,000,000,004,00
PSI 3218Evrimsel Psikoloji (S)3,000,000,004,00
PSI 3220Bağımlılık (S)3,000,000,004,00
Alan Seçmeli Ders Grubu V
PSI 4205Nöropsikoloji (S)3,000,000,004,00
PSI 4207Psikolojik Testler (S)3,000,000,004,00
PSI 4209Psikoterapilere Giriş (S)3,000,000,004,00
PSI 4211Adli Psikoloji (S)3,000,000,004,00
PSI 4213Sosyal Sorumluluk (S)3,000,000,004,00
PSI 4215Uygulamalı Araştırma Projesi I (S)3,000,000,004,00
PSI 4217Lisans Bitirme Projesi I (S)3,000,000,004,00
Alan Dışı Seçmeli Ders Grubu I
PSI 4223Bilim Tarihi (S) 3,000,000,003,00
PSI 4221Tüketici Davranışı (S)3,000,000,003,00
Alan Seçmeli Ders Grubu IV
PSI 4206Travma Psikolojisi (S)3,000,000,004,00
PSI 4208Psikolojide Çağdaş Yaklaşımlar (S)3,000,000,004,00
PSI 4210Toplumsal Cinsiyet (S)3,000,000,004,00
PSI 4212Uygulamalı Bilişsel Psikoloji (S)3,000,000,004,00
PSI 4214Grup ve Aile Terapileri (S)3,000,000,004,00
PSI 4216Uygulamalı Araştırma Projesi II (S)3,000,000,004,00
PSI 4218Lisans Bitirme Projesi II (S)3,000,000,004,00
Alan Dışı Seçmeli Ders Grubu II
PSI 4220Düşünce Tarihi (S)3,000,000,003,00
PSI 4222Sanat Tarihine Giriş (S)3,000,000,003,00