Ders KoduDers Adı1
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I0
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II0
BED 1131Beden Eğitimi I0
BED 1132Beden Eğitimi II0
GSH 1131Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I0
GSH 1132Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II0
GSM 1131Güzel Sanatlar - Müzik I0
GSM 1132Güzel Sanatlar - Müzik II0
GSR 1131Güzel Sanatlar - Resim I0
GSR 1132Güzel Sanatlar - Resim II0
PSI 1101Psikolojiye Giriş I0
PSI 1102Psikolojiye Giriş II0
PSI 1103Bilim Felsefesi0
PSI 1104Mesleki Terminoloji 0
PSI 1105İstatistiğe Giriş I 0
PSI 1106İstatistiğe Giriş II0
PSI 1107 Biyopsikoloji I 0
PSI 1108Biyopsikoloji II 0
PSI 1109Bilgisayara Giriş I 0
PSI 1110Bilgisayara Giriş II 0
PSI 1111Kariyer Planlama 0
PSI 2101Öğrenme Psikolojisi 0
PSI 2102Duyum ve Algı0
PSI 2103Klinik Psikoloji 0
PSI 2104Klinik Görüşme ve Gözlem Teknikleri0
PSI 2105Gelişim Psikolojisi I 0
PSI 2106Gelişim Psikolojisi II0
PSI 2107Sosyal Psikolopji I 0
PSI 2108Sosyal Psikoloji II0
PSI 2109Bilgisayar Uygulamalı İstatistik I 0
PSI 2110Bilgisayar Uygulamalı İstatistik II0
PSI 2211 Kişiler Arası İlişkiler ve İletişim (S)0
PSI 2212Şiddetin Psikolojik Kökenleri (S)0
PSI 2213Pozitif Psikoloji (S)0
PSI 2214Psikolojide Seçme Metinler (S)0
PSI 2215Hayvan Davranışı (S)0
PSI 2216Sosyal Biliş (S)0
PSI 2217Sosyolojiye Giriş (S)0
PSI 2218Spor Psikolojisi (S)0
PSI 3101Psikolojide Araştırma Yöntemleri I0
PSI 3102Psikolojide Araştırma Yöntemleri II0
PSI 3103Psikometri I0
PSI 3104Psikometri II0
PSI 3105Psikopatoloji I0
PSI 3106Psikopatoloji II0
PSI 3107Bilişsel Psikoloji0
PSI 3108Deneysel Psikoloji0
PSI 3209Grup Dinamikleri (S)0
PSI 3210Duygu ve Biliş (S)0
PSI 3211Çocuk İhmali ve İstismarı (S)0
PSI 3212Kültürlerarası Psikoloji (S)0
PSI 3213Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (S)0
PSI 3214Sağlık Psikolojisi (S)0
PSI 3215Stres Yönetimi (S)0
PSI 3216Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (S)0
PSI 3217Deneysel Sosyal Psikoloji (S)0
PSI 3218Evrimsel Psikoloji (S)0
PSI 3219Özel Eğitim (S)0
PSI 3220Bağımlılık (S)0
PSI 3221Trafik Psikolojisi (S)0
PSI 4101Kişilik Kuramları0
PSI 4102Psikolojide Meslek Etiği0
PSI 4103Teknoloji Bağımlılığı0
PSI 4104Psikoloji Tarihi 0
PSI 4205Nöropsikoloji (S)0
PSI 4206Travma Psikolojisi (S)0
PSI 4207Psikolojik Testler (S)0
PSI 4208Psikolojide Çağdaş Yaklaşımlar (S)0
PSI 4209Psikoterapilere Giriş (S)0
PSI 4210Toplumsal Cinsiyet (S)0
PSI 4211Adli Psikoloji (S)0
PSI 4212Uygulamalı Bilişsel Psikoloji (S)0
PSI 4213Sosyal Sorumluluk (S)0
PSI 4214Grup ve Aile Terapileri (S)0
PSI 4215Uygulamalı Araştırma Projesi I (S)0
PSI 4216Uygulamalı Araştırma Projesi II (S)0
PSI 4217Lisans Bitirme Projesi I (S)0
PSI 4218Lisans Bitirme Projesi II (S)0
PSI 4220Düşünce Tarihi (S)0
PSI 4221Tüketici Davranışı (S)0
PSI 4222Sanat Tarihine Giriş (S)0
PSI 4223Bilim Tarihi (S) 0
TDL 1111Türk Dili I0
TDL 1112Türk Dili II0
YDI 1121Yabancı Dil I0
YDI 1122Yabancı Dil II0