1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TDL 1111Türk Dili I2,000,000,002,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2,000,000,002,00
ILF 1101Arap Dili ve Belagati I* (Arapça)0,000,002,004,00
ILF 1103Kur’an Okuma ve Tecvid I1,000,002,005,00
ILF 1105Siyer-i Nebi4,000,000,006,00
ILF 1107Akaid Esasları2,000,000,005,00
ILF 1109Dini Musiki2,000,000,004,00
IFR 1101Eğitim Bilimine Giriş** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)2,000,000,004,00
YDI 1123Yabancı Dil I2,000,000,002,00
Toplam17,000,004,0034,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TDL 1112Türk Dili II2,000,000,002,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II2,000,000,002,00
ILF 1102Arap Dili ve Belagati II* (Arapça)0,000,002,004,00
ILF 1104Kur’an Okuma ve Tecvid II1,000,002,005,00
ILF 1106İslam Tarihi I2,000,000,004,00
ILF 1108Osmanlı Türkçesi3,000,000,006,00
ILF 1110İbadet Esasları2,000,000,005,00
IFR 1102Eğitim Psikolojisi** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)2,000,000,004,00
YDI 1124Yabancı Dil II2,000,000,002,00
Toplam16,000,004,0034,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ILF 2101Kur’an Okuma ve Tecvid III1,000,002,005,00
ILF 2103Kur’an İlimleri ve Tefsir Usulü I2,000,000,003,00
ILF 2105Hadis İlimleri ve Usulü I2,000,000,003,00
ILF 2107İslam Tarihi II3,000,000,004,00
ILF 2109Fıkıha Giriş2,000,000,004,00
ILF 2111Türk İslam Edebiyatı 3,000,000,004,00
ILF 2113Din Psikolojisi3,000,000,004,00
ILF 2115Mantık2,000,000,003,00
IFR 2101Öğretim İlke ve Yöntemleri** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)2,000,000,004,00
Toplam20,000,002,0034,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ILF 2102Kur’an Okuma ve Tecvid IV1,000,002,005,00
ILF 2104Kur’an İlimleri ve Tefsir Usulü II2,000,000,003,00
ILF 2106Hadis İlimleri ve Usulü II2,000,000,003,00
ILF 2108İslam Medeniyeti2,000,000,004,00
ILF 2110Fıkıh Usulü I2,000,000,003,00
ILF 2112Türk İslam Sanatları2,000,000,004,00
ILF 2114Din Sosyolojisi3,000,000,004,00
ILF 2116Kelam Tarihi2,000,000,004,00
IFR 2102Öğretmenlik Meslek Etiği** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)2,000,000,004,00
Toplam18,000,002,0034,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 3201Seçmeli Alan Dersi (V.YY.)---3,00
SEC 3203Alan Dışı Seçmeli Ders-1 (V.YY.)---3,00
ILF 3129Kur’ân Okuma ve Tecvid V1,000,002,003,00
ILF 3103Tefsir I* (Arapça)2,000,000,004,00
ILF 3105Hadis I* (Arapça)2,000,000,004,00
ILF 3107Fıkıh Usulü II2,000,000,003,00
ILF 3109Kelam Metodolojisi2,000,000,003,00
ILF 3111İtikadi İslam Mezhepleri I2,000,000,003,00
ILF 3113Felsefe Tarihi2,000,000,002,00
IFR 3101Sınıf Yönetimi** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)2,000,000,004,00
IFR 3103Öğretim Tekn. ve Mat. Tasarımı** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)2,000,002,006,00
ILF 3131Topluma Hizmet Uygulamaları1,000,002,002,00
Toplam18,000,006,0040,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 3202Seçmeli Alan Dersi---3,00
SEC 3204Alan Dışı Seçmeli Ders-2---3,00
ILF 3128Kur’ân Okuma ve Tecvid VI1,000,002,003,00
ILF 3104Tefsir II* (Arapça)3,000,000,004,00
ILF 3106Hadis II* (Arapça)3,000,000,004,00
ILF 3108Fıkıh I* (Arapça)3,000,000,004,00
ILF 3130Kelam I* (Arapça)3,000,000,003,00
ILF 3112İtikadi İslam Mezhepleri II2,000,000,003,00
ILF 3114İslam Felsefesi3,000,000,003,00
IFR 3102Özel Öğretim Yöntemleri** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)2,000,002,006,00
IFR 3104Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)2,000,000,004,00
Toplam22,000,004,0040,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 4201Seçmeli Alan Dersi---3,00
ILF 4101Kur’ân Okuma ve Tecvid VII1,000,002,003,00
ILF 4103Tefsir III* (Arapça)2,000,000,003,00
ILF 4105Hadis III* (Arapça)2,000,000,003,00
ILF 4107Fıkıh II* (Arapça)3,000,000,003,00
ILF 4109Kelam II* (Arapça)3,000,000,003,00
ILF 4111Tasavvuf I* (Arapça)2,000,000,003,00
ILF 4113Din Eğitimi3,000,000,003,00
ILF 4115Dinler Tarihi I2,000,000,003,00
IFR 4101Rehberlik** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)2,000,000,004,00
IFR 4103Öğretmenlik Uygulaması**(Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)2,000,006,0010,00
ILF 4127Hitabet ve Mesleki Uygulama I1,000,001,002,00
Toplam23,000,009,0043,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 4202Seçmeli Alan Dersi---3,00
ILF 4102Kur’ân Okuma ve Tecvid VIII1,000,002,003,00
ILF 4128Hitabet ve Mesleki Uygulama II1,000,001,002,00
ILF 4106Fıkıh III* (Arapça)2,000,000,004,00
ILF 4108Din Felsefesi 3,000,000,003,00
ILF 4110Tasavvuf II* (Arapça)2,000,000,004,00
ILF 4112İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi2,000,000,003,00
ILF 4114Dinler Tarihi II2,000,000,003,00
IFR 4102Öğretmenlik Uygulaması**(Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)2,000,006,0010,00
Toplam15,000,009,0035,00
Seçmeli Alan Dersi (V.YY.)
ILF 3205Klasik Tefsir Metinleri2,000,000,003,00
ILF 3207Günümüz Hadis Problemleri2,000,000,003,00
ILF 3211Arapça Klasik Metinler2,000,000,003,00
ILF 3215Osmanlı Hukuk Tarihi2,000,000,003,00
ILF 3217İslam Hukuku Metin Okumaları I2,000,000,003,00
ILF 3225İslam Düşünce Tarihinde Kelam Eleştirisi2,000,000,003,00
ILF 3227Klasik Akaid Metinleri2,000,000,003,00
ILF 3229Psikolojiye Giriş2,000,000,003,00
ILF 3231İslam Eğitim Tarihi2,000,000,003,00
ILF 3233Yetişkin Din Eğitimi2,000,000,003,00
ILF 3235Akademik Türkçe2,000,000,003,00
Alan Dışı Seçmeli Ders-1 (V.YY.)
ILF 3201Kuran'da Ana Konular2,000,000,003,00
ILF 3209Medya Arapçası2,000,000,003,00
ILF 3219Peygamberler Tarihi2,000,000,003,00
ILF 3221Osmanlı Türkçesi Metinleri2,000,000,003,00
ILF 3223Tasavvufi Kavramlar ve İbadetler2,000,000,003,00
Seçmeli Alan Dersi
ILF 3206Hadis Tetkiki 2,000,000,003,00
ILF 3210Arapça Modern Metinler 2,000,000,003,00
ILF 3218İslam Hukuk Kaideleri Metin Okumaları 2,000,000,003,00
ILF 3220Müslüman Azınlıklar 2,000,000,003,00
ILF 3230Sosyal Psikoloji 2,000,000,003,00
Alan Dışı Seçmeli Ders-2
ILF 3202Kuran Meali2,000,000,003,00
ILF 3208Kuran'a Çağdaş Yaklaşımlar 2,000,000,003,00
ILF 3216Din ve Devlet İlişkileri 2,000,000,003,00
ILF 3224Günümüz Kelam Problemleri2,000,000,003,00
ILF 3226Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi2,000,000,003,00
Seçmeli Alan Dersi
ILF 4201Ulumu'l Kuran Metinleri2,000,000,003,00
ILF 4203Ahkam Tefsiri ve Problemleri2,000,000,003,00
ILF 4205Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar 2,000,000,003,00
ILF 4207Mukayeseli İslam Hukuku 2,000,000,003,00
ILF 4209İslam Hukuku Metin Okumaları II2,000,000,003,00
ILF 4211İslam Hukukunun Genel İlkeleri 2,000,000,003,00
ILF 4215Sosyal Kurumlarda Din Hizmetleri2,000,000,003,00
ILF 4217Siyere Modern Yaklaşımlar 2,000,000,003,00
ILF 4214Türkiyede Din Eğitiminin Temel Sorunları2,000,000,003,00
ILF 4223Batıda Yeni Dini Hareketler2,000,000,003,00
ILF 4225Kelam Tarihi Metinleri2,000,000,003,00
Seçmeli Alan Dersi
ILF 4202Mukayeseli Tefsir Metinleri2,000,000,003,00
ILF 4204Türk Kelamcıları2,000,000,003,00
ILF 4206Günümüz Tefsir Problemleri2,000,000,003,00
ILF 4208Arap Dili ve Belagati (Seçme Metinler)2,000,000,003,00
ILF 4210Günümüz Fıkıh Problemleri2,000,000,003,00
ILF 4212İslam ve İktisat 2,000,000,003,00
ILF 4216Fıkıh Usulü Metin Okumaları2,000,000,003,00
ILF 4218İslam Miras Hukuku2,000,000,003,00
ILF 4220Tasavvuf Edebiyatı2,000,000,003,00
ILF 4222Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı2,000,000,003,00
ILF 4226Manevi Danışmanlık ve Rehberlik2,000,000,003,00