Ders KoduDers Adı
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II
IFR 1101Eğitim Bilimine Giriş** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)
IFR 1102Eğitim Psikolojisi** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)
IFR 2101Öğretim İlke ve Yöntemleri** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)
IFR 2102Öğretmenlik Meslek Etiği** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)
IFR 3101Sınıf Yönetimi** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)
IFR 3102Özel Öğretim Yöntemleri** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)
IFR 3103Öğretim Tekn. ve Mat. Tasarımı** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)
IFR 3104Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)
IFR 4101Rehberlik** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)
IFR 4102Öğretmenlik Uygulaması**(Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)
IFR 4103Öğretmenlik Uygulaması**(Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)
ILF 1101Arap Dili ve Belagati I* (Arapça)
ILF 1102Arap Dili ve Belagati II* (Arapça)
ILF 1103Kur’an Okuma ve Tecvid I
ILF 1104Kur’an Okuma ve Tecvid II
ILF 1105Siyer-i Nebi
ILF 1106İslam Tarihi I
ILF 1107Akaid Esasları
ILF 1108Osmanlı Türkçesi
ILF 1109Dini Musiki
ILF 1110İbadet Esasları
ILF 2101Kur’an Okuma ve Tecvid III
ILF 2102Kur’an Okuma ve Tecvid IV
ILF 2103Kur’an İlimleri ve Tefsir Usulü I
ILF 2104Kur’an İlimleri ve Tefsir Usulü II
ILF 2105Hadis İlimleri ve Usulü I
ILF 2106Hadis İlimleri ve Usulü II
ILF 2107İslam Tarihi II
ILF 2108İslam Medeniyeti
ILF 2109Fıkıha Giriş
ILF 2110Fıkıh Usulü I
ILF 2111Türk İslam Edebiyatı
ILF 2112Türk İslam Sanatları
ILF 2113Din Psikolojisi
ILF 2114Din Sosyolojisi
ILF 2115Mantık
ILF 2116Kelam Tarihi
ILF 3103Tefsir I* (Arapça)
ILF 3104Tefsir II* (Arapça)
ILF 3105Hadis I* (Arapça)
ILF 3106Hadis II* (Arapça)
ILF 3107Fıkıh Usulü II
ILF 3108Fıkıh I* (Arapça)
ILF 3109Kelam Metodolojisi
ILF 3111İtikadi İslam Mezhepleri I
ILF 3112İtikadi İslam Mezhepleri II
ILF 3113Felsefe Tarihi
ILF 3114İslam Felsefesi
ILF 3128Kur’ân Okuma ve Tecvid VI
ILF 3129Kur’ân Okuma ve Tecvid V
ILF 3130Kelam I* (Arapça)
ILF 3131Topluma Hizmet Uygulamaları
ILF 3201Kuran'da Ana Konular
ILF 3202Kuran Meali
ILF 3205Klasik Tefsir Metinleri
ILF 3206Hadis Tetkiki
ILF 3207Günümüz Hadis Problemleri
ILF 3208Kuran'a Çağdaş Yaklaşımlar
ILF 3209Medya Arapçası
ILF 3210Arapça Modern Metinler
ILF 3211Arapça Klasik Metinler
ILF 3215Osmanlı Hukuk Tarihi
ILF 3216Din ve Devlet İlişkileri
ILF 3217İslam Hukuku Metin Okumaları I
ILF 3218İslam Hukuk Kaideleri Metin Okumaları
ILF 3219Peygamberler Tarihi
ILF 3220Müslüman Azınlıklar
ILF 3221Osmanlı Türkçesi Metinleri
ILF 3223Tasavvufi Kavramlar ve İbadetler
ILF 3224Günümüz Kelam Problemleri
ILF 3225İslam Düşünce Tarihinde Kelam Eleştirisi
ILF 3226Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi
ILF 3227Klasik Akaid Metinleri
ILF 3229Psikolojiye Giriş
ILF 3230Sosyal Psikoloji
ILF 3231İslam Eğitim Tarihi
ILF 3233Yetişkin Din Eğitimi
ILF 3235Akademik Türkçe
ILF 4101Kur’ân Okuma ve Tecvid VII
ILF 4102Kur’ân Okuma ve Tecvid VIII
ILF 4103Tefsir III* (Arapça)
ILF 4105Hadis III* (Arapça)
ILF 4106Fıkıh III* (Arapça)
ILF 4107Fıkıh II* (Arapça)
ILF 4108Din Felsefesi
ILF 4109Kelam II* (Arapça)
ILF 4110Tasavvuf II* (Arapça)
ILF 4111Tasavvuf I* (Arapça)
ILF 4112İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi
ILF 4113Din Eğitimi
ILF 4114Dinler Tarihi II
ILF 4115Dinler Tarihi I
ILF 4127Hitabet ve Mesleki Uygulama I
ILF 4128Hitabet ve Mesleki Uygulama II
ILF 4201Ulumu'l Kuran Metinleri
ILF 4202Mukayeseli Tefsir Metinleri
ILF 4203Ahkam Tefsiri ve Problemleri
ILF 4204Türk Kelamcıları
ILF 4205Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar
ILF 4206Günümüz Tefsir Problemleri
ILF 4207Mukayeseli İslam Hukuku
ILF 4208Arap Dili ve Belagati (Seçme Metinler)
ILF 4209İslam Hukuku Metin Okumaları II
ILF 4210Günümüz Fıkıh Problemleri
ILF 4211İslam Hukukunun Genel İlkeleri
ILF 4212İslam ve İktisat
ILF 4214Türkiyede Din Eğitiminin Temel Sorunları
ILF 4215Sosyal Kurumlarda Din Hizmetleri
ILF 4216Fıkıh Usulü Metin Okumaları
ILF 4217Siyere Modern Yaklaşımlar
ILF 4218İslam Miras Hukuku
ILF 4220Tasavvuf Edebiyatı
ILF 4222Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
ILF 4223Batıda Yeni Dini Hareketler
ILF 4225Kelam Tarihi Metinleri
ILF 4226Manevi Danışmanlık ve Rehberlik
TDL 1111Türk Dili I
TDL 1112Türk Dili II
YDI 1123Yabancı Dil I
YDI 1124Yabancı Dil II