1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 1101Eğitime Giriş2,000,000,003,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,003,00
YDI 1121*Yabancı Dil I2,000,000,003,00
GKE 1101Türk Dili I3,000,000,005,00
GKE 1103Bilişim Teknolojileri3,000,000,005,00
MBE 1103Eğitim Felsefesi2,000,000,003,00
TRE 1101Edebiyat Bilgi ve Kuramları 2,000,000,003,00
TRE 1103Osmanlı Türkçesi I2,000,000,003,00
TRE 1105Türk Dil Bilgisi I2,000,000,002,00
Toplam20,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 1105Eğitim Sosyolojisi2,000,000,003,00
MBE 1107Eğitim Psikolojisi2,000,000,003,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,003,00
YDI 1122*Yabancı Dil II2,000,000,003,00
GKE 1102Türk Dili II3,000,000,005,00
TRE 1102Edebiyat Bilgi ve Kuramları II2,000,000,003,00
TRE 1104Osmanlı Türkçesi II2,000,000,003,00
TRE 1106Türk Dil Bilgisi II2,000,000,003,00
TRE 1108Dil Eğitiminin Temel Kavramları2,000,000,004,00
Toplam19,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 2201Seçmeli I (MB)---4,00
GKE 2201Seçmeli I (GK)---3,00
MBE 1102Öğretim Teknolojileri2,000,000,003,00
MBE 2101Öğretim İlke ve Yöntemleri 2,000,000,003,00
TRE 2109Çocuk Edebiyatı2,000,000,002,00
TRE 2111Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları2,000,000,003,00
TRE 2101Türk Halk Edebiyatı I2,000,000,003,00
TRE 2105Türk Dil Bilgisi III2,000,000,003,00
TRE 2107Eski Türk Edebiyatı I2,000,000,003,00
TRE 2103Yeni Türk Edebiyatı2,000,000,003,00
Toplam16,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 2202Seçmeli II (MB)---4,00
GKE 2202Seçmeli II (GK)---3,00
TRE 2202Seçmeli I (AE)---4,00
MBE 2103Türk Eğitim Tarihi2,000,000,003,00
MBE 2105Eğitimde Araştırma Yöntemleri2,000,000,003,00
TRE 2112Türkçe Öğretimi Programları2,000,000,003,00
TRE 2102Türk Halk Edebiyatı II2,000,000,002,00
TRE 2104Yeni Türk Edebiyatı II2,000,000,003,00
TRE 2106Türk Dilbilgisi IV2,000,000,003,00
TRE 2108Eski Türk Edebiyatı II2,000,000,002,00
Toplam14,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 3201Seçmeli III (MB)---4,00
GKE 3201Seçmeli III (GK)---3,00
TRE 3201Seçmeli II (AE)---4,00
GKE 2102Topluma Hizmet Uygulamaları1,000,002,003,00
MBE 3105Sınıf Yönetimi2,000,000,003,00
MBE 3107Eğitimde Ahlak ve Etik2,000,000,003,00
TRE 3103Okuma Eğitimi3,000,000,004,00
TRE 3105Dilbilim2,000,000,002,00
TRE 3101Dinleme Eğitimi3,000,000,004,00
Toplam13,000,002,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 3202Seçmeli IV (MB)---4,00
GKE 3202Seçmeli IV (GK)---3,00
TRE 3202Seçmeli III (AE)---4,00
MBE 3103Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme2,000,000,003,00
MBE 3101Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi2,000,000,003,00
TRE 3102Yazma Eğitimi3,000,000,005,00
TRE 3104Konuşma Eğitimi3,000,000,005,00
TRE 3106Metindilbilim2,000,000,003,00
Toplam12,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 4201Seçmeli V (MB)---4,00
TRE 4201Seçmeli IV (AE)---8,00
MBE 4101 Öğretmenlik Uygulaması I2,000,000,0010,00
MBE 4103Özel Eğitim ve Kaynaştırma2,000,000,003,00
TRE 4101Dilbilgisi Öğretimi2,000,000,002,00
TRE 4103Tiyatro ve Drama Uygulamaları2,000,000,003,00
Toplam8,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 4202Seçmeli VI (MB)---4,00
TRE 4202Seçmeli VI (AE)---4,00
MBE 4105Okullarda Rehberlik2,000,000,003,00
TRE 4102Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi3,000,000,005,00
TRE 4104Dünya Edebiyatı2,000,000,004,00
MBE 4102Öğretmenlik Uygulaması II2,000,006,0010,00
Toplam9,000,006,0030,00
Seçmeli I (MB)
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme2,000,000,004,00
MBE 2204Eğitimde Drama2,000,000,004,00
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2,000,000,004,00
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme2,000,000,004,00
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama2,000,000,004,00
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim2,000,000,004,00
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2,000,000,004,00
Seçmeli I (GK)
GKE 2203İnsan İlişkileri ve İletişim2,000,000,003,00
GKE 2204Kariyer Planlama ve Geliştirme2,000,000,003,00
GKE 2205Medya Okuryazarlığı2,000,000,003,00
GKE 2206Sanat ve Estetik2,000,000,003,00
GKE 2207Türk Halk Oyunları2,000,000,003,00
GKE 2208Türk Musikisi2,000,000,003,00
GKE 2209Robotik Kodlama2,000,000,003,00
GKE 2210Koro (THM)2,000,000,003,00
GKE 2211Dijital Materyal Tasarımı2,000,000,003,00
GKE 2212Eğitimde Sanal Gerçeklik2,000,000,003,00
GKE 2213Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları2,000,000,003,00
GKE 2214Finansal Okuryazarlık ve Öğretimi2,000,000,003,00
GKE 2215Selçuklu Tarihi2,000,000,003,00
GKE 2216Osmanlıca Tarih Metileri2,000,000,003,00
GKE 2218Astronomiye Giriş2,000,000,003,00
GKE 2219Bilişim Etiği ve Siber Güvenlik2,000,000,003,00
Seçmeli II (MB)
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme2,000,000,004,00
MBE 2204Eğitimde Drama2,000,000,004,00
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2,000,000,004,00
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme2,000,000,004,00
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama2,000,000,004,00
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim2,000,000,004,00
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2,000,000,004,00
Seçmeli II (GK)
GKE 2203İnsan İlişkileri ve İletişim2,000,000,003,00
GKE 2204Kariyer Planlama ve Geliştirme2,000,000,003,00
GKE 2205Medya Okuryazarlığı2,000,000,003,00
GKE 2207Türk Halk Oyunları2,000,000,003,00
GKE 2208Türk Musikisi2,000,000,003,00
GKE 2206Sanat ve Estetik2,000,000,003,00
GKE 2209Robotik Kodlama2,000,000,003,00
GKE 2210Koro (THM)2,000,000,003,00
GKE 2213Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları2,000,000,003,00
GKE 2212Eğitimde Sanal Gerçeklik2,000,000,003,00
GKE 2211Dijital Materyal Tasarımı2,000,000,003,00
GKE 2216Osmanlıca Tarih Metileri2,000,000,003,00
GKE 2215Selçuklu Tarihi2,000,000,003,00
GKE 2214Finansal Okuryazarlık ve Öğretimi2,000,000,003,00
GKE 2218Astronomiye Giriş2,000,000,003,00
GKE 2219Bilişim Etiği ve Siber Güvenlik2,000,000,003,00
Seçmeli I (AE)
TRE 2203Anlam Bilimi2,000,000,004,00
TRE 2204Dil Edinimi2,000,000,004,00
TRE 2205İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi2,000,000,004,00
TRE 2206İlk Okuma Yazma Öğretimi2,000,000,004,00
TRE 2207Ses Eğitimi ve Diksiyon2,000,000,004,00
TRE 2208Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi2,000,000,004,00
TRE 2209Türkçe Ders Kitabı İnceleme2,000,000,004,00
TRE 2210Türkçe Öğretimi Tarihi2,000,000,004,00
TRE 2211Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı2,000,000,004,00
TRE 2212Yaratıcı Yazma2,000,000,004,00
Seçmeli III (MB)
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme2,000,000,004,00
MBE 2204Eğitimde Drama2,000,000,004,00
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2,000,000,004,00
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme2,000,000,004,00
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama2,000,000,004,00
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim2,000,000,004,00
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2,000,000,004,00
Seçmeli III (GK)
GKE 2203İnsan İlişkileri ve İletişim2,000,000,003,00
GKE 2204Kariyer Planlama ve Geliştirme2,000,000,003,00
GKE 2205Medya Okuryazarlığı2,000,000,003,00
GKE 2206Sanat ve Estetik2,000,000,003,00
GKE 2207Türk Halk Oyunları2,000,000,003,00
GKE 2208Türk Musikisi2,000,000,003,00
GKE 2209Robotik Kodlama2,000,000,003,00
GKE 2210Koro (THM)2,000,000,003,00
GKE 2211Dijital Materyal Tasarımı2,000,000,003,00
GKE 2212Eğitimde Sanal Gerçeklik2,000,000,003,00
GKE 2213Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları2,000,000,003,00
GKE 2214Finansal Okuryazarlık ve Öğretimi2,000,000,003,00
GKE 2215Selçuklu Tarihi2,000,000,003,00
GKE 2216Osmanlıca Tarih Metileri2,000,000,003,00
GKE 2218Astronomiye Giriş2,000,000,003,00
GKE 2219Bilişim Etiği ve Siber Güvenlik2,000,000,003,00
Seçmeli II (AE)
TRE 2203Anlam Bilimi2,000,000,004,00
TRE 2204Dil Edinimi2,000,000,004,00
TRE 2205İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi2,000,000,004,00
TRE 2206İlk Okuma Yazma Öğretimi2,000,000,004,00
TRE 2207Ses Eğitimi ve Diksiyon2,000,000,004,00
TRE 2208Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi2,000,000,004,00
TRE 2209Türkçe Ders Kitabı İnceleme2,000,000,004,00
TRE 2210Türkçe Öğretimi Tarihi2,000,000,004,00
TRE 2211Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı2,000,000,004,00
TRE 2212Yaratıcı Yazma2,000,000,004,00
Seçmeli IV (MB)
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme2,000,000,004,00
MBE 2204Eğitimde Drama2,000,000,004,00
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2,000,000,004,00
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme2,000,000,004,00
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama2,000,000,004,00
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim2,000,000,004,00
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2,000,000,004,00
Seçmeli IV (GK)
GKE 2203İnsan İlişkileri ve İletişim2,000,000,003,00
GKE 2204Kariyer Planlama ve Geliştirme2,000,000,003,00
GKE 2205Medya Okuryazarlığı2,000,000,003,00
GKE 2206Sanat ve Estetik2,000,000,003,00
GKE 2207Türk Halk Oyunları2,000,000,003,00
GKE 2208Türk Musikisi2,000,000,003,00
GKE 2210Koro (THM)2,000,000,003,00
GKE 2209Robotik Kodlama2,000,000,003,00
GKE 2213Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları2,000,000,003,00
GKE 2212Eğitimde Sanal Gerçeklik2,000,000,003,00
GKE 2211Dijital Materyal Tasarımı2,000,000,003,00
GKE 2215Selçuklu Tarihi2,000,000,003,00
GKE 2216Osmanlıca Tarih Metileri2,000,000,003,00
GKE 2214Finansal Okuryazarlık ve Öğretimi2,000,000,003,00
GKE 2218Astronomiye Giriş2,000,000,003,00
GKE 2219Bilişim Etiği ve Siber Güvenlik2,000,000,003,00
Seçmeli III (AE)
TRE 2203Anlam Bilimi2,000,000,004,00
TRE 2204Dil Edinimi2,000,000,004,00
TRE 2206İlk Okuma Yazma Öğretimi2,000,000,004,00
TRE 2207Ses Eğitimi ve Diksiyon2,000,000,004,00
TRE 2208Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi2,000,000,004,00
TRE 2209Türkçe Ders Kitabı İnceleme2,000,000,004,00
TRE 2210Türkçe Öğretimi Tarihi2,000,000,004,00
TRE 2211Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı2,000,000,004,00
TRE 2212Yaratıcı Yazma2,000,000,004,00
Seçmeli V (MB)
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme2,000,000,004,00
MBE 2204Eğitimde Drama2,000,000,004,00
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2,000,000,004,00
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme2,000,000,004,00
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama2,000,000,004,00
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim2,000,000,004,00
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2,000,000,004,00
Seçmeli IV (AE)
TRE 2203Anlam Bilimi2,000,000,004,00
TRE 2204Dil Edinimi2,000,000,004,00
TRE 2205İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi2,000,000,004,00
TRE 2206İlk Okuma Yazma Öğretimi2,000,000,004,00
TRE 2207Ses Eğitimi ve Diksiyon2,000,000,004,00
TRE 2208Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi2,000,000,004,00
TRE 2209Türkçe Ders Kitabı İnceleme2,000,000,004,00
TRE 2210Türkçe Öğretimi Tarihi2,000,000,004,00
TRE 2211Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı2,000,000,004,00
TRE 2212Yaratıcı Yazma2,000,000,004,00
Seçmeli VI (MB)
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme2,000,000,004,00
MBE 2204Eğitimde Drama2,000,000,004,00
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2,000,000,004,00
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme2,000,000,004,00
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama2,000,000,004,00
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim2,000,000,004,00
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2,000,000,004,00
Seçmeli VI (AE)
TRE 2203Anlam Bilimi2,000,000,004,00
TRE 2204Dil Edinimi2,000,000,004,00
TRE 2205İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi2,000,000,004,00
TRE 2206İlk Okuma Yazma Öğretimi2,000,000,004,00
TRE 2207Ses Eğitimi ve Diksiyon2,000,000,004,00
TRE 2208Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi2,000,000,004,00
TRE 2209Türkçe Ders Kitabı İnceleme2,000,000,004,00
TRE 2210Türkçe Öğretimi Tarihi2,000,000,004,00
TRE 2211Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı2,000,000,004,00
TRE 2212Yaratıcı Yazma2,000,000,004,00