1- Türk ve Dünya Edebiyatında yeterli bilgi birikimine sahip olabilme.
2- Alanındaki son gelişmeleri takip edebilme.
3- Türkçe öğretiminde araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme.
4- Öğrencilerin dinleme becerisini geliştirme yeterliliğine sahip olabilme.
5- Öğrencilerin konuşma becerisini geliştirme yeterliliğine sahip olabilme.
6- Öğrencilerin okuma becerisini geliştirme yeterliliğine sahip olabilme.
7- Öğrencilerin yazma becerisini geliştirme yeterliliğine sahip olabilme.
8- Bilgi ve iletişim teknolojilerini alanında etkin bir şekilde kullanabilme.
9- Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirebilme.
10- Mesleki ve bilimsel etik bilincine sahip olabilme.
11- Çağdaş öğretim yöntemlerini öğrenme-öğretme süreçlerinde uygulayabilme.
12- Uygun ölçme-değerlendirme yöntemlerini uygulayabilme.
13- Öğrencilerin gelişimlerine uygun öğrenme ortamları tasarlayabilme.