1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MLY 1001Seçmeli Ders Havuzu 1---1,00
IKT 1161İktisada Giriş3,000,000,004,00
KMY 1121Hukukun Temel Kavramları3,000,000,004,00
TDL 1111Türk Dili-I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I - İngilizce3,000,000,003,00
ISL 1101Genel Matematik3,000,000,004,00
ISL 1181İşletme Bilimine Giriş3,000,000,003,00
KMY 1111Toplum Bilimi3,000,000,004,00
ISL 1151Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı3,000,000,003,00
MLY 1101Kariyer Planlama1,000,000,002,00
Toplam24,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ADS 1506Alan Dışı Seçmeli Ders Havuzu---3,00
MLY 1002Seçmeli Ders Havuzu II---1,00
IKT 1162Mikro İktisat3,000,000,004,00
ISL 1162Medeni Hukuk3,000,000,003,00
ISL 1192Muhasebe I3,000,000,004,00
YDI 1122Yabancı Dil II - İngilizce3,000,000,003,00
IKT 1172Makro İktisat I3,000,000,004,00
ISL 1182İktisatçılar İçin Matematik3,000,000,004,00
TDL 1112Türk Dili-II2,000,000,002,00
AIT 1104Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I2,000,000,002,00
Toplam22,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
IKT 2173Makro İktisat II3,000,000,004,00
ISL 2103İstatistik I3,000,000,004,00
ISL 2163İşletme Yönetimi3,000,000,004,00
ISL 2173Muhasebe II3,000,000,004,00
KMY 2103Siyasal Düşünceler Tarihi3,000,000,004,00
MLY 2105Kamu Maliyesine Giriş3,000,000,004,00
MLY 2115Maliye Araştırma Yöntemleri3,000,000,004,00
AIT 2101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II2,000,000,002,00
Toplam23,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ISL 2104İstatistik II3,000,000,004,00
ISL 2184Mali Tablolar Analizi3,000,000,004,00
KMY 2164Anayasa Hukuku3,000,000,005,00
MLY 2104Maliye Teorisi3,000,000,005,00
IKT 2164İktisadi Düşünceler Tarihi3,000,000,004,00
ISL 2194Sosyal Psikoloji3,000,000,004,00
ISL 2106Borçlar Hukuku3,000,000,004,00
Toplam21,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MLY 3001Seçmeli Ders Havuzu III---8,00
IKT 3165Para Teorisi ve Politikası3,000,000,004,00
MLY 3125Kamu Ekonomisi3,000,000,005,00
MLY 3115Bütçe ve Hazine İşlemleri3,000,000,005,00
MLY 3105Vergi Usul Hukuku3,000,000,004,00
SSP 3000Sosyal Sorumluluk Projeleri3,000,000,001,00
ISL 3175Şirketler Muhasebesi3,000,000,003,00
Toplam18,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MLY 3002Seçmeli Ders Havuzu IV---8,00
MLY 3106Türk Vergi Sistemi I3,000,000,005,00
MLY 3126Yerel Yönetimler Maliyesi3,000,000,004,00
MLY 3146Maliye Politikası I3,000,000,004,00
MLY 3156Kamu Girişimciliği3,000,000,005,00
IKT 3196Uluslararası İktisat3,000,000,004,00
Toplam15,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MLY 4001Seçmeli Ders Havuzu V---8,00
KMY 4167Kamu Yönetimi3,000,000,004,00
MLY 4107Türk Vergi Sistemi II3,000,000,005,00
MLY 4127Devlet Borçları3,000,000,004,00
MLY 4137Mali Yargı3,000,000,004,00
MLY 4119Maliye Politikası II3,000,000,005,00
Toplam15,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
IBF 4108İş Yeri Uygulama Eğitimi4,000,000,0030,00
Toplam4,000,000,0030,00
Seçmeli Ders Havuzu 1
GSR 1131Güzel Sanatlar I - Resim0,000,001,001,00
BED 1131Beden Eğitimi I1,000,000,001,00
GSM 1131Güzel Sanatlar I - Müzik0,000,001,001,00
GSH 1131Güzel Sanatlar I - Halk Oyunları1,000,000,001,00
Alan Dışı Seçmeli Ders Havuzu
ADS 1240Türk Siyasal Hayatı2,000,000,003,00
ADS 1242Global Governance2,000,000,003,00
ADS 1244Yenilik ve Rekabet Ekonomisi2,000,000,003,00
ADS 1246İşletme Politikası2,000,000,003,00
ADS 1248Felsefe2,000,000,003,00
ADS 1206Etkili Sunum Teknikleri2,000,000,003,00
ADS 1250Topluma Hizmet Uygulamaları2,000,000,003,00
ADS 1210Web Tasarımı2,000,000,003,00
ADS 1216Manisa Tarihi ve Ekonomisi2,000,000,003,00
Seçmeli Ders Havuzu II
BED 1132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
GSM 1132Güzel Sanatlar II - Müzik0,000,001,001,00
GSR 1132Güzel Sanatlar II - Resim0,000,001,001,00
GSH 1132Güzel Sanatlar II - Halk Oyunları1,000,000,001,00
Seçmeli Ders Havuzu III
KMY 3285Ceza Hukuku3,000,000,004,00
ISL 3245İş Hukuku3,000,000,004,00
IKT 3265Ekonometrik Yöntemler3,000,000,004,00
ISL 3285İnsan Kaynakları Yönetimi 3,000,000,004,00
ISL 3295Human Resources Management (English)3,000,000,004,00
KMY 3295İdare Hukuku3,000,000,004,00
KMY 3277Kentleşme ve Çevre Politikaları3,000,000,004,00
IKT 3275Development and Growth 3,000,000,004,00
MLY 3205Dijital Mali Sistem3,000,000,004,00
Seçmeli Ders Havuzu IV
ISL 3266Pazarlama3,000,000,004,00
ISL 3276Sermaye Piyasası Analizi3,000,000,004,00
ISL 3286İcra İflas Hukuku3,000,000,004,00
ISL 3256Marketing (English)3,000,000,004,00
ISL 3254Girişimcilik3,000,000,004,00
ISL 3208Ticaret Hukuku3,000,000,004,00
ISL 3210Maliyet Muhasebesi3,000,000,004,00
MLY 3202Uluslararası Maliye ve Mali Kurumlar3,000,000,004,00
IKT 3228Büyüme ve Kalkınma3,000,000,004,00
MLY 3216Uluslararası Ticaret ve Vergileme3,000,000,004,00
Seçmeli Ders Havuzu V
MLY 4207Kamu Mali Denetimi3,000,000,004,00
MLY 4217Bankacılık ve Mali Kurumlar3,000,000,004,00
MLY 4227Maliye Tarihi3,000,000,004,00
KMY 4277Urbanization and Environmental Policies (English)3,000,000,004,00
MLY 4239Güncel Mali Sorunlar3,000,000,004,00
IKT 4269Türkiye Ekonomisi3,000,000,004,00
ISL 4209Denetim3,000,000,004,00
INV 4207İnovasyon Yönetimi3,000,000,004,00
MLY 4247Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi3,000,000,004,00
MLY 4257Küresel Maliye3,000,000,004,00
MLY 4267Vergi İcra Hukuku3,000,000,004,00
MLY 4277Vergi Ceza hukuku3,000,000,004,00
MLY 4287Çevre Sorunlarına Mali Çözümler3,000,000,004,00