1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SDH 1Seçmeli Ders Havuzu 1 ---1,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I2,000,000,002,00
IKT 1161İktisada Giriş3,000,000,004,00
KMY 1101Kamu Yönetimine Giriş3,000,000,004,00
ISL 1111Muhasebe I3,000,000,004,00
KMY 1121Hukukun Temel Kavramları3,000,000,004,00
TDL 1111Türk Dili-I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I - İngilizce3,000,000,003,00
KMY 1111Toplum Bilimi3,000,000,004,00
Toplam22,000,000,0028,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SDH 2Seçmeli Ders Havuzu 2---1,00
IKT 1162Mikro İktisat3,000,000,004,00
ISL 1142Temel Bilgisayar Bilimleri2,000,002,003,00
ISL 1172İşletme Yönetimi3,000,000,004,00
KMY 1112Siyaset Bilimine Giriş3,000,000,004,00
YDI 1122Yabancı Dil II - İngilizce3,000,000,003,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II2,000,000,002,00
ISL 1112Muhasebe II3,000,000,004,00
TDL 1112Türk Dili-II2,000,000,002,00
KMY 1164 Anayasa Hukuku3,000,000,004,00
Toplam24,000,002,0031,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
IKT 2163Makro İktisat3,000,000,004,00
KMY 2123Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar3,000,000,005,00
MLY 2163Kamu Maliyesi3,000,000,004,00
KMY 2103Siyasal Düşünceler Tarihi3,000,000,004,00
KMY 2113Yönetim Bilimleri3,000,000,005,00
KMY 2133Uygarlık Tarihi3,000,000,004,00
ISL 2123Borçlar Hukuku3,000,000,004,00
Toplam21,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
KMY 2104İdare Hukuku3,000,000,005,00
KMY 2144Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri3,000,000,004,00
KMY 2124Türk Yönetim Tarihi3,000,000,004,00
KMY 2134Siyaset Sosyolojisi3,000,000,004,00
ISL 2164Medeni Hukuk3,000,000,004,00
KMY 2114Anayasa Hukuku3,000,000,005,00
MLY 2174Devlet Bütçesi3,000,000,004,00
Toplam21,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
KMY 5000Seçmeli Ders Havuzu 5---8,00
KMY 3105Kamu Personel Yönetimi3,000,000,004,00
KMY 3115Kentleşme ve Konut Politikaları3,000,000,005,00
KMY 3125Yerel Yönetimler I3,000,000,005,00
KMY 3135Türk Siyasal Hayatı3,000,000,004,00
KMY 3145İdari Yargılama Hukuku3,000,000,004,00
Toplam15,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
KMY 6000Seçmeli Ders Havuzu 6---8,00
ISL 3186İş Hukuku3,000,000,004,00
KMY 3106Türkiye'nin Toplumsal Yapısı3,000,000,005,00
KMY 3126Yerel Yönetimler II3,000,000,004,00
MLY 3186Türk Vergi Sistemi3,000,000,004,00
SSP 3000Sosyal Sorumluluk Projeleri3,000,000,001,00
KMY 3136Çevre Sorunları ve Politikaları3,000,000,004,00
Toplam18,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
KMY 7000Seçmeli Ders Havuzu 7---8,00
IKT 4177Uluslararası İktisat3,000,000,004,00
KMY 4117Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi3,000,000,005,00
MLY 4187Maliye Politikası3,000,000,004,00
KMY 4107Devletler Hukuku3,000,000,005,00
KMY 4127Küreselleşme,Bölgeselleşme ve Yerelleşme Politikal3,000,000,004,00
Toplam15,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
IBF 4108İş Yeri Uygulama Eğitimi4,000,000,0030,00
Toplam4,000,000,0030,00
Seçmeli Ders Havuzu 1
BED 1131Beden Eğitimi I1,000,000,001,00
GSR 1131Güzel Sanatlar I - Resim0,000,001,001,00
GSM 1131Güzel Sanatlar I - Müzik0,000,001,001,00
GSH 1131Güzel Sanatlar I - Halk Oyunları1,000,000,001,00
Seçmeli Ders Havuzu 2
BED 1132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
GSR 1132Güzel Sanatlar II - Resim0,000,001,001,00
GSM 1132Güzel Sanatlar II - Müzik0,000,001,001,00
GSH 1132Güzel Sanatlar II - Halk Oyunları1,000,000,001,00
Seçmeli Ders Havuzu 5
MLY 3265Kamu Ekonomisi3,000,000,004,00
ISL 3265Örgüt Kuramı3,000,000,004,00
KMY 3205Siyasal İletişim3,000,000,004,00
KMY 3215Çağdaş Siyasal Akımlar3,000,000,004,00
KMY 3225Contemporary Political Thought3,000,000,004,00
KMY 4108Ceza Hukuku3,000,000,004,00
MLY 3105Vergi Usul Hukuku3,000,000,004,00
ISL 4288Davranış Bilimleri3,000,000,004,00
MLY 4177Yerel Yönetimler Maliyesi3,000,000,004,00
Seçmeli Ders Havuzu 6
KMY 3206Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler3,000,000,004,00
KMY 3216Siyasi Tarih3,000,000,004,00
KMY 3226Avrupa Birliği ve Türkiye3,000,000,004,00
KMY 3236Uluslararası Politika3,000,000,004,00
KMY 3246EU and Turkey3,000,000,004,00
IKT 4128Türkiye Ekonomisi3,000,000,004,00
MLY 4268Kamu Mali Denetimi3,000,000,004,00
ISL 4298İcra İflas Hukuku3,000,000,004,00
CBU 4401Girişimcilik4,000,000,005,00
Seçmeli Ders Havuzu 7
ISL 4297İstatistik3,000,000,004,00
ISL 4277Örgütsel Davranış3,000,000,004,00
ISL 4168Ticaret Hukuku3,000,000,004,00
KMY 4207Kent ve Bölge Planlaması3,000,000,004,00
KMY 4208Uluslararası Çevre Politikası3,000,000,004,00
KMY 4227Regional and Urban Planning3,000,000,004,00
KMY 4217Medya ve Siyaset İlişkileri3,000,000,004,00
KMY 4218International Environmental Policy3,000,000,004,00
INV 4207İnovasyon Yönetimi3,000,000,004,00